W Akcji wydanie nr 3/2018
W Akcji wydanie nr 3/2018

W numerze między innymi analiza akcji z pożaru po awarii pieca hutniczego do wytopu szkła oraz artykuły o mobilnym symulatorze zagrożeń pożarowych i ekologicznych domu jednorodzinnego, a także opis działania grup poszukiwawczo-ratowniczych przy ochotniczych strażach pożarnych.

News

News

Wydanie specjalne "Zabezpieczenia przeciwpożarowe" i katalog magazynu "W Akcji"

W Akcji

Technologia działań podczas awarii pieca hutniczego do wytopu szkła - analiza akcji

Produkcja wyrobów ze szkła od wielu lat w Polsce nieustannie wzrasta. Tradycja hutnictwa szkła sięga XIV wieku. Szybki postęp w rozwoju hutnictwa szkła daje się zauważyć zaraz po odzyskaniu niepodległości w latach 20. i 30. XX wieku.

Poszukiwanie osób zaginionych z zaburzeniami psychicznymi - demencją, depresją

W wielu poszukiwaniach terenowych mamy do czynienia z osobami, które cierpią na zaburzenia psychiczne. Jeśli będziemy mieli wiedzę na temat danej choroby, to możemy z większą skutecznością przewidzieć sposób poruszania się osoby zaginionej i wytypować prawidłowy obszar do przeszukania.

Artykuł promocyjny

Arkom - trenażery ratownicze

ARKOM – polska firma z 32-letnim okresem działalności, zajmująca się zabudową specjalistyczną samochodów dla służb, a od 20 lat dodatkowo budową trenażerów ratowniczych. Jest jedyną w Polsce firmą, która wdraża własne rozwiązania na rynku trenażerów.

W Akcji

Elementarz ratownictwa na wodzie

Niezależnie od pory roku z zagrożeniami na obszarach wodnych jako pierwsi muszą sobie radzić strażacy, którzy do tego typu akcji zwykle wyjeżdżają najwcześniej. Taktyka takich działań wymaga użycia specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Mobilny symulator zagrożeń pożarowych i ekologicznych domu jednorodzinnego jako przykład nowoczesnych technologii w edukacji dla bezpieczeństwa

Pożar może powstać w każdej chwili, w każdym miejscu, z przyczyn, których się nie spodziewasz.

ADR-owskie spojrzenie na pojemniki

Drodzy czytelnicy, kiedy ostatnio mieliście kontakt z substancjami niebezpiecznymi (potocznie zwanymi ADR-ami, a w pełnej nomenklaturze materiałami niebezpiecznymi przewożonymi zgodnie z przepisami ADR)? Większość osób pewnie szybko odpowie, że nigdy. Niewielu osobom przyjdzie do głowy, że nawet tankowanie paliwa do samochodu, czyli przelewanie benzyny, oleju napędowego bądź gazu do zbiornika, to dystrybucja materiału niebezpiecznego. Przelewanie UN 1203, UN 1202 bądź UN 1965 tak nam spowszedniało, że nikt z nas nie zastanawia się, czy jest to bezpieczne, tym bardziej nie ma świadomości, że podczas tankowania samochodów przebywa w strefie zagrożenia wybuchem.

Promieniowanie jonizujące i ochrona radiologiczna

Oddziaływanie promieniowania jonizującego na organizm żywy może powodować negatywne skutki zdrowotne. Zastosowanie źródeł promieniowania wymaga więc wdrożenia procedur ochrony radiologicznej, w celu zmniejszenia narażenia na promieniowanie. W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe zasady ochrony radiologicznej oraz zasady oznakowania pracowni, w których stosuje się źródła promieniowania jonizującego.

Właściwości ochronne tkanin przeznaczonych na bojowe ubrania strażackie

Czy odzież przeznaczona do akcji gaśniczych spełnia parametry określone w polskich normach? Czy producenci ubrań strażackich, stosując zamienniki tkanin oryginalnych, zdają sobie sprawę, że nie istnieje zamiennik ludzkiego zdrowia i życia?

Panthery Rosenbauera na lotnisku im. Vaclava Havla w Pradze

Lotnisko im. Václava Havla w Pradze jest jednym z największych lotnisk w Europie Środkowo-Wschodniej, które w 2017 r. odprawiło ponad 15 mln pasażerów. Nad ich bezpieczeństwem czuwa m.in. lotniskowa służba ratowniczo-gaśnicza wyposażona w nowoczesne samochody pożarnicze, wśród których są Panthery Rosenbauera.

Scania dla bezpieczeństwa Estonii

Bielska Inżynieria Samochodów Specjalnych Wawrzaszek po raz kolejny zrealizowała duże zamówienie na dostawę samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz kontenerów pożarniczych, które zostały dostarczone do Republiki Estonii. To właśnie strażacy z tego niewielkiego nadbałtyckiego państwa, zajmującego obszar 45 200 km2 i zamieszkanego jedynie przez 1,4 mln osób, zamówili ostatnio serię bardzo ciekawych pojazdów pożarniczych.

Grupy poszukiwawczo-ratownicze przy ochotniczych strażach pożarnych

Pierwsze egzaminy psów ratowniczych w Polsce według wytycznych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej odbyły się w 1999 roku w Gdańsku. A pomysł, żeby wykorzystywać w poszukiwaniach straży psy, powstał w 1995 roku po wybuchu i zawaleniu wieżowca w Gdańsku. Wtedy celem były przede wszystkim akcje na gruzowiskach prowadzone przez straż.

Podstawowe umiejętności w ratownictwie wysokosciowym

Budowanie układów zwanych stanowiskami jest bardzo ważną umiejętnością, gdyż ich prawidłowe konstruowanie warunkuje bezpieczeństwo podczas użytkowania zestawów linowych.

Wydarzenia

25-lecie firmy Szczęśniak

SAWO 2018

Pozytywne zmiany w zakresie BHP