Z uwagi na stale rosnącą w transporcie drogowym liczbę poruszających się pojazdów, w tym również cystern samochodowych przewożących płynne towary niebezpieczne, należy zawsze brać pod uwagę możliwość wystąpienia na naszych drogach wypadków.

Są one związane z udziałem właśnie tego rodzaju pojazdów, wskutek czego najczęściej dochodzi do ich przewrócenia i/lub rozszczelnienia, jednocześnie powodując zagrożenie katastrofą chemiczną czy ekologiczną.

Czytaj dalej