Od początku funkcjonowania grup wodno-nurkowych w PSP (od 1992 roku) zrobiono wiele w zakresie tworzenia i udoskonalenia programów szkoleniowych nurków, powstały też różnego rodzaju wytyczne, procedury i zasady.

Od początku funkcjonowania grup wodno-nurkowych w Państwowej Straży Pożarnej (od 1992 roku) zrobiono wiele w zakresie tworzenia i udoskonalenia programów szkoleniowych nurków, powstały też różnego rodzaju wytyczne, procedury i zasady, jednak żadne z nich nie rozwiązały kwestii doskonalenia zawodowego strażaków-nurków. Doskonalenia, które w powtarzalnym i całorocznym procesie ma skutkować przygotowaniem ratowników z grup wodno-nurkowych do realizacji zadań.

Artykuł dostępny w wydaniu 1/2015.