st. kpt. mgr inż. Tomasz Kiełbasa, pełnomocnik dyrektora ds. certyfikacji i dopuszczeń CNBOP-PIB.

Według zapisów ustawowych w Polsce wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywane przez te jednostki, a także wyroby stanowiące podręczny sprzęt gaśniczy, mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania. Dopuszczenia do użytkowania wyrobów są wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy w formie świadectwa dopuszczenia.

Pobierz artykuł