mł. bryg. Janusz Piekoszewski

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i miejscowymi zagrożeniami na terenie Polski. W ramach współpracy pomocy międzynarodowej nasze działania mogą być podejmowane poza granicami naszego kraju. Polscy strażacy już wielokrotnie uczestniczyli w akcjach i misjach ratowniczych, zwłaszcza poszukiwawczo-ratowniczych – począwszy od pomocy Armenii po trzęsieniu ziemi w 1988 roku.