bryg. Marek Pisarek

Zmiany ustrojowe, polityczne i gospodarcze w Polsce na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku oraz wzrost różnego rodzaju zagrożeń wymusiły dokonanie zmian dotychczasowego systemu ochrony przeciwpożarowej.

Pobierz artykuł