Artykuł autorstwa bryg. M. Ziomka, dowódcy JRG PSP nr 2 w Radomiu

Likwidacje zdarzeń drogowych z udziałem cystern samochodowych są sytuacjami trudnymi, wymagającymi wykorzystania wielorakiej gamy sprzętu: od sprzętu pomiarowego, pomp, w wykonaniu specjalnym, poprzez sprzęt ochrony osobistej, a na ciężkich samochodach ratownictwa drogowego wyposażonych wwyciągarki linowe i dźwigach skończywszy.

Pobierz artykuł