Co strażacy powinni wiedzieć o transporcie disiarczku węgla?

W artykule omówiono charakterystykę CS2, uwzględniając informacje istotne ze strażackiego punktu widzenia. Przedstawiono także sposób jego transportowania oraz rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa podczas prowadzenia akcji w zakresie doboru ubrań ochronnych i sprzętu. Artykuł zawiera uwagi i sugestie dotyczące taktyki działań w zakresie monitoringu strefy, postępowania podczas wycieku lub pożaru oraz możliwości przepompowania.

Zapraszamy do przeczytania artykułu.