Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 oraz Ślubowanie strażaków w służbie kandydackiej odbyły się w dniu 1 października 2016 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie.

Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej została odprawiona msza św. w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem św. Floriana na Pradze, z udziałem kierownictwa i kadry SGSP, kapelanów PSP, kompanii honorowej, studentów podchorążych oraz studentów I roku SGSP. Następnie władze uczelni złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową w Bazylice św. Floriana.

W tym dniu uhonorowano również pamięć płk poż. Krzysztofa Smolarkiewicza − byłego komendanta Szkoły Oficerów Pożarnictwa, a następnie Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej poprzedniczek SGSP − poprzez złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową.

Tradycyjnym elementem otwarcia roku akademickiego w SGSP było uroczyste Ślubowanie strażaków w służbie kandydackiej. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosławowi Zielińskiemu, przez dowódcę uroczystości – st. kpt. mgr inż. Tomasza Klimczaka.

Akt ślubowania odebrał Rektor-Komendant SGSP bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP. 92 osoby złożyły Ślubowanie, a warunkiem dopuszczenia do niego było pomyślne ukończenie I części szkolenia podstawowego w zawodzie strażak w ramach dwumiesięcznego Zgrupowania Szkoleniowego K-2016, które odbyło się w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej „Zamczysko Nowe”.

Pierwszą część uroczystości otwarcia roku akademickiego w SGSP zakończyła defilada pododdziałów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Wydarzenie uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego.

W uroczystości ślubowania strażaków w służbie kandydackiej wzięli udział przedstawiciele władz państwowych: Jarosław Zieliński − Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i nadbryg. Leszek Suski − Komendant Główny PSP, dyrektorzy w Komendzie Głównej PSP, komendanci wojewódzcy PSP, byli Komendanci-Rektorzy SGSP, członkowie Kapituły „Honorowego Medalu im. płk Krzysztofa Smolarkiewicza” oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i firm.

Szkołę Główną Służby Pożarniczej reprezentował bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP − Rektor-Komendant SGSP, st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta − Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych, mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka − Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski − Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz przedstawiciele Senatu i kadry SGSP.

Po uroczystości Ślubowania podchorążych miała miejsce oficjalna Inauguracja roku akademickiego 2016/2017.

Po złożeniu ślubowania, delegacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go i II-go stopnia Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego otrzymała indeksy z rąk Rektora-Komendanta SGSP oraz dziekanów wydziałów.

Łącznie na pierwszy rok studiów I i II stopnia w roku akademickim 2016/17 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, na dwóch wydziałach zostało przyjętych 807 osób, w tym na Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego – 612 zaś na Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego – 195 osób.

Wykład inauguracyjny pt. „Termiczna Utylizacja Odpadów” wygłosił prof. dr hab. inż. Tadeusz Piecuch z Politechniki Koszalińskiej.

Uroczystą oprawę inauguracji stanowiło odśpiewanie Pieśni Rycerskiej oraz Gaudeamus igitur z udziałem Chóru Akademickiego SGSP pod dyrekcją Edwarda Bogdana.