Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa st. bryg. mgr inż. Romana Klechy oraz st. kpt. dr inż. Artura Ankowskiego pt. "Dekontaminacja CBRNE w PSP".

Przedsięwzięcia organizacyjne związane z dekontaminacją, również w odniesieniu do zdarzeń CBRNE, pojawiają się cyklicznie, najczęściej w związku z organizacją dużych imprez masowych o wymiarze międzynarodowym. Przedstawiony materiał jest próbą krótkiej syntezy dotychczas opracowanych algorytmów postępowania i wytycznych dotyczących Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej. W wielu przypadkach stosowanie rożnego nazewnictwa oraz przyjętych koncepcji realizacji dekontaminacji powoduje powstanie niejasnych i niezrozumiałych sytuacji.

Pobierz artykuł.