Polski Instytut Rozwoju Biznesu zaprasza do bezpłatnego udziału w konferencji "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym", która odbędzie się 25 października 2016 r. w Warszawie

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.
 

Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?

Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?

Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

 

Podczas wydarzenia zostaną poruszone tematy takie jak:

1. Nowe technologie wspomagające zarządzanie kryzysowe

2. Bezpieczeństwo narodowe, publiczne, transportu, obiektów, danych, cyberprzestrzeni

3. Przygotowanie do działań w sytuacjach kryzysowych

4. Monitorowanie, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli

5. Zarządzanie kryzysowe a funkcjonowanie systemu ratownictwa

6. Zarządzanie ciągłością działania w administracji publicznej

Do udziału zapraszamy: przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego, funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli, specjalistów ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego, koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.

Strona wydarzenia

Bezpłatna rejestracja

Magazyn "W Akcji" objął wydarzenie patronatem medialnym. Zapraszamy!