III edycja Mazowieckich Manewrów Ratowniczo-Gaśniczych "Sytuacje kryzysowe w dobie terroryzmu" odbyła się w dniach 30.09-02.10.2016. Organizatorami wydarzenia byli strażacy-ochotnicy z Ożarowa Mazowieckiego.

W komitecie organizacyjnym zasiedli lekarze, oficerowie PSP oraz oficerowie JW. GROM, w tym:

  • mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio – kierownik Zakładu Systemów Wspomagania Decyzji w SGSP. Specjalista w dziedzinie symulacji pożarów;
  • st. bryg. mgr inż. Dariusz Marczyński – były dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej PSP;
  • st. bryg. mgr inż. Marian Sochacki – współtwórca Ratownictwa Wysokościowego /długoletni doradca KGPSP i krajowy koordynator ratownictwa wysokościowego;
  • mł. bryg. Marcin Janowski – rzecznik prasowy podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
  • dr Ignacy Baumberg – Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, były krajowy koordynator ratownictwa medycznego Państwowej Straży Pożarnej;
  • Major Jacek Kowalik – współtwórca systemu GROM COMBAT, operator i instruktor w JW GROM;
  • Major Dariusz Wójcik – Fundacja GROM COMBAT, instruktor survival i nurkowania;
  • dr Marcin Fedczyszyn – wykładowca w szkole ratownictwa medycznego.

Celem  wydarzenia było usprawnienie współpracy pomiędzy strażakami zawodowymi a ochotnikami. We wspólnych ćwiczeniach z udziałem zastępów OSP z całego kraju wzięli udział także podchorążowie z SGSP - członkowie Koła Naukowego Działań Gaśniczych.

W programie manewrów znalazły się wykłady i praktyczne zajęcia terenowe.

Scenariusze ćwiczeń przewidywały również nietypowe sytuacje,  takie jak zakłócenie akcji ratowniczej przez terrorystów w wariancie opracowanym  przez oficerów GROM-u.

Nawet podczas manewrów strażacy z OSP z całej Polski pozostawali w dyspozycji, dlatego już po teoretycznie zakończonym intensywnym dniu wspólnych treningów przyszło wezwanie do realnego pożaru. Do zdarzenia udała się dość nietypowa pod względem codziennej przynależności organizacyjnej obsada: OSP Ożarów Maz., OSP Święcice, OSP Dziekanów Polski, OSP Grzymałków, OSP Bieruń Nowy, Policja Ożarów Maz. oraz JRG Błonie.

Źródło