Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w dniu 31 października 2016 r. zatwierdził „Program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak".

Zmiany w programie dotyczą przede wszystkim organizacji procesu kształcenia i polegają na wprowadzeniu, po zrealizowaniu bloku podstawowego, obowiązkowych 3-miesięcznych praktyk w macierzystych jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Pozwoli to na:

  • zwiększenie wpływu przyszłych dowódców na przygotowanie swoich podwładnych do prowadzenia działań ratowniczych,

  • lepsze przygotowanie do służby w jednostkach ratowniczo-gaśniczych,

  • poznanie toku służby w rzeczywistych warunkach,

  • ocenę przydatności słuchacza (kandydata) do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Pomyślnie zakończona praktyka będzie stanowiła przepustkę do kontynuacji kształcenia w szkole.

Wprowadzono również zmiany w treściach kształcenia tak, żeby dostosować je do zadań stawianych obecnie ratownikom w zakresie podstawowym, we wszystkich dziedzinach ratowniczych.

Zatwierdzony „Program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” będzie miał zastosowanie do szkoleń rozpoczynających się po 1 stycznia 2017 roku.