Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ogłosił konkurs na projekt graficzny nowego logo Państwowej Straży Pożarnej.

Konkurs skierowany jest do każdej osoby fizycznej lub prawnej.
Na projekty organizatorzy konkursu oczekują do 5 grudnia 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 grudnia 2016 r.