Uroczysty apel z okazji Dnia Podchorążego, połączony z obchodami rocznicy strajku studentów w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej (WOSP), odbył się w piątek 25 listopada 2916 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie.

Dzień Podchorążego w SGSP jest tradycyjnie obchodzony w Uczelni, dla upamiętnienia Powstania Listopadowego z 1830 r. Okazja ta zbiega się z rocznicą strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej, proklamowanego w listopadzie 1981 r. w odpowiedzi na próby podporządkowania Uczelni zapisom ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym. Podobnie jak dziś, w czasie strajku przypadała kolejna rocznica listopadowego zrywu niepodległościowego. Podchorążowie, nie bacząc na okoliczności, uczcili ten dzień apelem i wciągnięciem flagi narodowej na maszt, a także wzięli udział w mszy świętej.

Podczas wydarzenia Rektor-Komendant SGSP odebrał Odznakę Honorową Prezydenta Warszawy – Stefana Starzyńskiego, przyznaną dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej za działalność społeczną na rzecz Warszawy. Wyróżnienie wręczył Zbigniew Sieszycki − Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany i Paweł Kruk – Członek Zarządu Głównego Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Pracownicy i Funkcjonariusze SGSP otrzymali medale oraz awanse na wyższy stopień służbowy, a także nagrody rzeczowe i pieniężne za wzorowe wykonywanie obowiązków. Doceniono również zaangażowanie i wkład pracy strażaków w zabezpieczenie operacyjne Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowało wyróżniających się członków kadry dydaktycznej SGSP złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Aktu dekoracji dokonał dh Zbigniew Kaliszyk − członek Zarządu Głównego Związku OSP RP.

W tym dniu wręczono nagrody i wyróżnienia cywilnym i mundurowym studentom Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Podchorążowie, którzy wykazali się bardzo dobrymi wynikami w nauce, dyscyplinie oraz zaangażowaniem w pracę na rzecz Uczelni, otrzymali wyższe stopnie. Szczególnie wyróżniający się studenci mundurowi otrzymali odznakę Wzorowy Podchorąży, natomiast studenci cywilni Odznakę „Wzorowy Student SGSP”. Również podchorążym wręczono nagrody za reprezentowanie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w uroczystościach z udziałem Kompanii Honorowej oraz Kompanii Reprezentacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w tym za udział w Uroczystej Odprawie Wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Nagrodzono także studentów za godne reprezentowanie Uczelni w zawodach sportowych, za działalność na rzecz kół naukowych oraz wsparcie działań promocyjnych.

Tradycyjnie przekazano władzę na uczelni podchorążym, którzy na dwa dni otrzymali z rąk Rektora-Komendanta symboliczny klucz do bram Uczelni. Uroczystość uatrakcyjniło odśpiewanie przez Chór Akademicki SGSP pod dyrekcją Edwarda Bogdana Marszu Strajkowego, skomponowanego w czasie wydarzeń z 1981 roku oraz program artystyczny w wykonaniu studentów-podchorążych.

W uroczystości Dnia Podchorążego wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: Edyta Muszyńska − Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego, Magdalena Kąklewska-Brodawka i Ireneusz Kawałek, st. bryg. mgr inż. Marek Jasiński − Zastępca Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Jacek Borowski − Dyrektor Biura Szkolenia w KG PSP, st. bryg. mgr Jarosław Kurek − Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Zbigniew Szczygieł – Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy, płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski − Prorektor ds. Dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej, płk dr inż. Paweł Kamiński − Zastępca Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, dh Zbigniew Kaliszyk − członek Zarządu Głównego Związku OSP RP, Zbigniew Sieszycki − Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany i Paweł Kruk – Członek Zarządu Głównego Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Szkołę Główną Służby Pożarniczej reprezentował st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP − Rektor-Komendant SGSP, mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka − Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski − Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz przedstawiciele Senatu i Kadry, Pracowników i Funkcjonariuszy SGSP.