Uroczyste obchody 35. rocznicy Strajku podchorążych w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej (WOSP) miały miejsce 2 grudnia 2016 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie.

Jak co roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyły się uroczyste obchody rocznicy strajku studentów Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej – poprzedniczki SGSP. Z chwilą proklamowania strajku okupacyjnego 24 listopada 1981 roku, podchorążowie podjęli walkę w obronie niezależności uczelni. W swoich postulatach domagali się, aby została ona objęta ustawą o szkolnictwie wyższym, a nie podporządkowana przepisom ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym. Strajk został stłumiony 2 grudnia 1981 r. przez odziały Milicji Obywatelskiej, ZOMO, Służby Bezpieczeństwa i komandosów służb specjalnych MO, przeznaczone do walki z terrorystami.

W ramach obchodów złożono wiązankę na grobie Zbigniewa Szablewskiego, Przewodniczącego Komitetu Strajkowego WOSP.

Kolejnym punktem programu była Msza Święta w kościele im. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, w którym w latach 80-tych rezydentem był ksiądz Jerzy Popiełuszko − przewodnik duchowy strajkujących. W nabożeństwie, któremu przewodniczył Kardynał Kazimierz Nycz − Arcybiskup Metropolita Warszawski, wzięło udział kierownictwo i kadra uczelni oraz zaproszeni goście. Następnie złożono kwiaty na grobie ks. Jerzego Popiełuszki, znajdującym się obok kościoła.

Wieńce pod tablicą pamiątkową ks. J. Popiełuszki oraz tablicą upamiętniającą 25. rocznicę strajku w WOSP złożyli: Tomasz Zdzikot − Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadbryg. Leszek Suski − Komendant Główny PSP wraz z Zastępcami, st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP − Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, przedstawiciele Komitetu Strajkowego.

Spotkanie okolicznościowe, które odbyło się w auli wykładowej uczelni zainaugurował Rektor-Komendant SGSP st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP. Następnie głos zabrała Zofia Romaszewska − Doradca Prezydenta RP, odczytując list od Prezydenta – Patrona Honorowego obchodów. Przemówili także Ryszard Stępkowski − Przewodniczący Komitetu Strajkowego w WOSP oraz Roman Malinowski − Członek Komitetu Organizacyjnego obchodów, który przeczytał tekst przesłania byłych Studentów-Podchorążych, strajkujących w obronie WOSP do Podchorążych i Studentów, Funkcjonariuszy i Pracowników Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

W kolejnej − historycznej części uroczystości został wygłoszony referat nt. pacyfikacji strajku w WOSP przez dr Grzegorza Majchrzaka − przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej. Podczas obchodów zaprezentowano również okolicznościową publikację pt. „35. Rocznica strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej. Wspomnienia”.

Spotkanie w auli uatrakcyjniło uroczyste odśpiewanie Pieśni Konfederatów Barskich i Marszu Strajkowego przez Chór Akademicki SGSP pod dyrekcją Edwarda Bogdana.

W obchodach 35. rocznicy Strajku podchorążych w WOSP udział wzięli: nadbryg. Gustaw Mikołajczyk − Zastępca Komendanta Głównego PSP, st. bryg. mgr Krzysztof Hejduk − Zastępca Komendanta Głównego PSP, Andrzej Świderek − Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA, Marek Kubiak − Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski − Dyrektor CNBOP-PIB, Andrzej Kropiwnicki − Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze, przedstawiciele Komitetu Strajkowego w WOSP, reprezentanci roczników Podchorążych WOSP.

Szkołę Główną Służby Pożarniczej reprezentował st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP − Rektor-Komendant SGSP, bryg. dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof SGSP − Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich, mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka − Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, st. bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski − Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz przedstawiciele Senatu i Kadry Uczelni, Pracowników i Funkcjonariuszy SGSP oraz Podchorążych.

Obchody 35-lecia strajku w WOSP zostały objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W skład Komitetu Honorowego weszli: Mariusz Błaszczak − Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadbryg. Leszek Suski − Komendant Główny PSP, st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP − Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Kardynał Kazimierz Nycz − Arcybiskup Metropolita Warszawski, Ryszard Stępkowski − Przewodniczący Komitetu Strajkowego WOSP, Seweryn Jaworski, st. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Zoja Bednarek.