Zapraszamy do lektury ostatniej części artykułu mł. bryg. Szymona Kokot-Góry pt. "Teoria spalania i pożaru – najnowsze badania i stare prawdy".

Kończąc cykl artykułów poruszający tematykę teorii spalania i rozwoju pożarów, chciałbym nawiązać do naszego polskiego klasyka i ojca krajowego pożarnictwa, Józefa Tuliszkowskiego. Nasz Rodak, w swej książce sprzed ponad 100 lat, bardzo trafnie i jednoznacznie opisał problematykę zagrożeń występujących przy spalaniu niezupełnym i niecałkowitym, a zatem w warunkach deficytu tlenu. Owo zrozumienie fundamentalnego wpływu dostępu tlenu do strefy spalania na dynamikę rozwoju pożaru i obecne zagrożenia nigdy nie uległo dezaktualizacji, a wręcz nabrało nowego znaczenia w erze wszechobecnych syntetyków w naszych domostwach czy miejscach pracy. Mam dużą satysfakcję, mogąc sięgać do tak znamienitych źródeł, aby poprzeć mą postawioną w tytule tezę, że najnowsze badania dodały jedynie pewnej dozy szczegółu i pozwoliły głębiej zrozumieć to, co nasi pradziadowie wiedzieli już dawno.

Pobierz artykuł