Dnia 31 stycznia 2017 r. odbędzie się VII edycja konferencji „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”.

Organizatorem wydarzenia jest Polski Instytut Rozwoju Biznesu. Konferencja odbędzie się w Warszawie, w Golden-Floor, Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A.

Wykłady poprowadzą m.in.:

 • prof. dr hab. Stanisław Mocek – Rektor Collegium Civitas – Zagrożenia – media – bezpieczeństwo. Jak zagrożenia przedstawiane są w mediach i na ile wiarygodny jest przekaz sytuacji kryzysowej?

 • Maciej Maciejonek - Dyrektor ds. kluczowych klientów w obszarze bezpieczeństwa publicznego, Hexagon Safety & Infrastructure – Platforma Intergraph Planning & Response jako narzędzie wspomagające organizację akcji ratunkowych.

 • Radomir Korsak - Niezależny Ekspert – Aktualne zagrożenia terrorystyczne - profilaktyka, przeciwdziałanie i reagowanie.

 • Jacek Mąka - Ekspert w zakresie bezpieczeństwa – Współczesne zagrożenia terrorystyczne - uwarunkowanie prawne.

 • Mgr Paweł Musiał - Kierownik zespołu P oraz członek zespołu S, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oddział Jędrzejów; Wykładowca, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Organizacja punktu pomocy medycznej i środków transportu w sytuacji zagrożenia.

Zagadnienia tematyczne:

 • Systemy łączności

 • Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii

 • Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory).

 • Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych

 • Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego

 • Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi

 • Współpraca ze środkami masowego przekazu

 • Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń

 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

 • Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej

 • Aspekty prawne

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają:

 • przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego

 • funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej

 • koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.

Każdy z uczestników otrzyma materiały reklamowe, dostęp do prezentacji wykładowców oraz możliwość konsultacji w czasie przerw kawowych.

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy zachęcają do szybkiej rejestracji.

Więcej informacji na stronie internetowej Polskiego Instytutu Rozwoju Biznesu.