Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XV edycji konferencji „Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb”, która odbędzie się 28 lutego w Warszawie.

Nie od dziś wiadomo, jak ważne dla społeczeństwa jest poczucie bezpieczeństwa. Zagrażające życiu sytuacje wymagają sprawnych działań oraz innowacyjnego sprzętu, który usprawni pracę służb mundurowych. Konferencja ma na celu przedstawić Państwu, jak skutecznie poprawić działania organów, a także jak odpowiednio reagować w sytuacjach kryzysowych.

Prezentujemy proponowaną tematykę konferencji:

  • od edukacji do sprawnej organizacji – katastrofa i ograniczanie jej skutków;
  • technologie i standardy teleinformatyczne wspomagające procesy decyzyjne w zarządzaniu  kryzysowym;
  • narzędzia informatyczne i technologie wspomagające zarządzanie kryzysowe i organizację akcji;
  • zdobywanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja informacji o zagrożeniu;
  • technologia ICT w zarządzaniu kryzysowym - perspektywy i zagrożenia;
  • bezpieczeństwo danych w sytuacjach kryzysowych i cyberterroryzm.

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

  • kadrę zarządzającą: wszystkich poziomów administracji publicznej,  przedstawicieli centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, specjalistów do zarządzania kryzysowego;
  • funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji i Żandarmerii, BOR, AW, ABW, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej /Gminnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei oraz osoby   odpowiedzialne za bezpieczeństwo innych strategicznych dla państwa instytucji, przedsiębiorstw i budynków;
  • koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, Ratownicze Służby Morskie, TOPR, GOPR, służby ratownicze chemiczne, radiacyjne.

Magazyn „W Akcji” objął wydarzenie patronatem medialnym.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Organizatora.