Zarząd Województwa Małopolskiego po raz kolejny ogłosił konkurs „Małopolskie Remizy”. Zainteresowane Gminy z terenu województwa małopolskiego, które chcą otrzymać dotacje na remonty i modernizację swoich remiz OSP mogą złożyć wnioski do końca lutego.

W konkursie „Małopolskie Remizy 2017” gminy z województwa małopolskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie na prace budowlane i remontowe w remizach strażackich. W szczególności można zyskać środki na zakup materiałów budowlanych oraz przeprowadzenie prac remontowych w strażnicach, szczególnie w ich części operacyjno-technicznej. Dofinansowane zostaną też prace polegające na zagospodarowaniu terenu wokół remiz. Natomiast na remonty obejmujące termomodernizację budynku, wymianę okien i drzwi, wykonanie lub modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i/lub c.w.u. obejmującej również modernizację kotłowni oraz inwestycje dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę) lub związanych z likwidacją niskiej emisji można starać się o środki z konkursu, jaki ogłasza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Program "Małopolskie Remizy" organizowany jest od 2009 roku, to obok "Bezpiecznej Małopolski", najważniejszy konkurs dedykowany strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Dzięki temu gminy mogą otrzymać wsparcie finansowe na remonty i prace budowlane w remizach OSP. W latach 2009-2016 przeznaczono na ten cel ponad 26,5 mln zł, co pozwoliło przeprowadzić remonty w 701 małopolskich remizach OSP. Od 2013 roku w ramach konkursu „Małopolskie Remizy” Województwo Małopolskie współpracuje z WFOŚiGW w Krakowie. Efektem współpracy są remonty w 172 remizach OSP za łączną kwotę prawie 6,5 mln zł.

Źródło: www.strazacki.pl