W dniach 25-27 V 2017 r. w Nadarzynie odbędzie się XII Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo, Zabezpieczenia i Technika Przeciwpożarowa EDURA.

Termin wystawy:

25 maj 2017 – godz. 10.00 – 17.00

26 maj 2017 – godz. 10.00 – 17.00

27 maj 2017 – godz. 10.00 – 15.00

 

Zakres tematyczny wystawy EDURA:

- pojazdy pożarnicze – gaśnicze,

- pojazdy pożarnicze – specjalne,

- ochrona i uzbrojenie osobiste strażaka,

- sprzęt i techniczne urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- środki gaśnicze,

- sprzęt ratowniczy i gaśniczy,

- środki łączności i wyposażenie techniczne stanowisk dyspozycyjnych,

- indywidualne i zbiorowe środki ochrony ludności,

- zabezpieczenia przeciwpożarowe obiektów.