17 maja 2017 r. w GoldenFloor – Milenium Plaza w Warszawie, odbędzie się konferencja „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.

Podczas wydarzenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

• systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii,

• bezpieczeństwo – publiczne, transportu, obiektów danych,

• systemy i procedury w organizacji akcji ratunkowych,

• nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory),

• zarządzanie kryzysowe a funkcjonowanie systemu ratownictwa,

• współpraca ze środkami masowego przekazu,

• organizowanie pomocy medycznej i psychologicznej,

• monitorowanie, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli,

• organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego,

•  zasady postępowania w przypadku ataków terrorystycznych,

•  zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi.

Na tegoroczne spotkanie organizatorzy zapraszają przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego WOPR, TOPR, GOPR.

Uczestnikom konferencji organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz dostęp do prezentacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Magazyn "W Akcji" objął wydarzenie patronatem medialnym.

Więcej informacji

Rejestracja pod adresem