9 maja 2017 roku w Warszawie odbyła się konferencja, skierowana do funkcjonariuszy służb mundurowych oraz przedstawicieli administracji publicznej: "Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb"

Podczas konferencji głos zabrali:

·"Człowiek a zarządzanie kryzysowe"
Sławomir Gola - Naczelnik Wydziału ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ministerstwo Środowiska
 

·"Priorytety działań ratowniczych"
Franciszek Krynojewski - Właściciel, Agencja Konsultingowa Mikado
 

·"Zagrożenia o charakterze terrorystycznym dla obiektów infrastruktury krytycznej"
Dariusz Krzysztofik - Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Lubelski Urząd Wojewódzki
 

·"Zjawisko tłumu - współczesność akcji ratowniczej"
Dariusz Loranty - Oficer Policji, Były Dowódca Zespołu Negocjatorów Policyjnych, Ekspert Bezpieczeństwa Środkowoeuropejskiego Instytutu Badań i Analiz Strategicznych CIRSA
 

·"Dowodzenie siłami policyjno-wojskowymi w sytuacjach kryzyswoych na terenie kraju"
nadkom. Sylwester Smoleński - Ekspert Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych Wydziału Operacyjnego, Główny Sztab Komendy Głównej Policji
 

·"Metodyka oceny ryzyka sytuacji kryzysowej"
st. sekc. dr inż. Rafał Wróbel – Adiunkt, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 

·"Sprawdzona łączność dyspozytorska"
Piotr Bułło - Dyrektor Biura Handlu i Marketingu, DGT Sp. z o.o.

Magazyn "W Akcji" był partnerem medialnym wydarzenia.