25 maja 2017 r. ukazała się publikacja „Samochody pożarnicze”.

Ten wyjątkowy album powstał pod skrzydłami redakcji magazynu „W Akcji” i został wydany przez ELAMED Media Group. Książka jest kompleksowym kompendium wiedzy zawierającym rozbudowaną bazę 225 modeli samochodów pożarniczych z pełnym wykazem ich cech. Opisy pojazdów są dostępne w języku polskim i angielskim. „Samochody pożarnicze” to album liczący niemal 600 stron bogatych w zdjęcia o wysokiej rozdzielczości w niestandardowym rozmiarze. Na łamach publikacji zostało przedstawionych 225 modeli samochodów pożarniczych z ich dokładną specyfikacją oraz historia, budowa i wymagania określone dla samochodów pożarniczych, jak również ich klasyfikacja i oznaczenia. Producentami samochodów są firmy zarówno polskie, jak i zagraniczne. Znajdą tu Państwo pojazdy lekkie, średnie oraz ciężkie, pojazdy gaśnicze, ratowniczo-gaśnicze, ratownictwa technicznego, chemicznego, samochody specjalne, ze sprzętem dróg oddechowych, rozpoznawczo-pomiarowe do skażeń chemiczno-biologiczno-radiologiczno-nuklearnych (CBRN) i wiele innych. Wszystko to sprawia, że jest to pierwsza tego rodzaju pozycja na krajowym rynku wydawniczym. Autorzy – st. bryg. mgr Paweł Frątczak i bryg. mgr inż. Janusz Woźniak – od kilkunastu lat wspólnie popularyzują zagadnienia związane z samochodami pożarniczymi i sprzętem pożarniczym, opisując rozwiązania techniczne na łamach specjalistycznych czasopism adresowanych do środowiska pożarniczego.

Autorzy ci opisują także organizację i wyposażenie straży pożarnych z wielu miast całego świata. Przybliżają tym samym specyfikę służby oraz różnice i podobieństwa w działaniach służb ratowniczych w różnych krajach. Samochody pożarnicze to publikacja obowiązkowa nie tylko dla strażaków, ale i pasjonatów wozów strażackich, jako upominek, nagroda czy prezent z okazji jubileuszu. Książka uzupełnia lukę informacji nt. wozów pożarniczych w Polsce.

Nakład albumu jest ograniczony, dlatego już dzisiaj zamów swój egzemplarz.

Książkę można zamówić przez stronę:

www.samochodypozarnicze.elamed.pl

oraz kontaktując się z Działem Obsługi Klienta:

tel. 32 788 51 28, dok@elamed.pl.