Jubileuszowa, XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla strażaków, dedykowana tematowi HAZMAT i CBRNE, odbędzie się 16-17 listopada 2017 w Spale (w Smardzewicach koło Spały, OWS Inwest).

Organizatorem wydarzenia jest magazyn „W Akcji”.

To dwudniowe spotkanie strażaków praktyków w całości poświęcone będzie zagrożeniom spowodowanym przez materiały niebezpieczne, zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym i nuklearnym, mieszczącym się w pojemnym pojęciu CBRNE.

Do uczestnictwa w dwudniowej konferencji w Spale zapraszamy:

- dowódców JRG,

- dowódców zmiany,

- dowódców sekcji,

- dowódców zastępów,

- strażaków specjalizujących się w CBRNE oraz w ratownictwie chemicznym.

PROGRAM

DZIEŃ PIERWSZY - 16.11.2017

Godz. 9.30-10.30 REJESTRACJA

Godz. 10.30 – ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

SESJA: WPROWADZAJĄCA

SESJA: CZYM JEST CBRNE W PRACY STRAŻAKA?

 • Rozpoznanie z zakresu CBRNE podczas prowadzenia działań
 • Dekontaminacja
 • Zagrożenia biologiczne i chemiczne
 • Zagrożenia radiologiczne
 • Zabezpieczenie dużych imprez masowych
 • Straż w zetknięciu z zamachem terrorystycznym
 • Przesyłki z niezidentyfikowanym materiałem biologicznym

OGNISKO STRAŻACKIE

 DZIEŃ DRUGI - 17.11.2017

Godz. 8.00-10.00 ŚNIADANIE

SESJA: MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE – HAZMAT W PRAKTYCE

 • HAZMAT w pracy strażaka
 • HAZMAT w wypadkach komunikacyjnych
 • Zasady klasyfikacji i rozpoznawanie towarów niebezpiecznych
 • Współdziałanie służb i podmiotów ratowniczych
 • Zagrożenia związane z użytkowaniem butli technicznych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych
 • Podejmowanie decyzji podczas akcji ratowniczych z materiałami niebezpiecznymi – problemy współczesnych rozwiązań prawnych na przykładzie zdarzenia wycieku chloru

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI OKOŁO GODZ. 15

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

 

Adres hotelu: INWEST, ul. Klonowa 14, 97-213 Smardzewice

Wkrótce więcej informacji.