Jednostka OSP Wyszyna, LZS Baszta Wyszyna oraz UG Władysławów (powiat turecki, gmina Władysławów) 13 sierpnia 2017 r. organizują II Ekstremalny Bieg Służb Mundurowych – Husar race.

Cele biegu:

- propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia,

- promocja Wyszyny oraz jej historii,

- integracja służb mundurowych,

- promocja Policji, PSP, OSP, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Wojska RP, Straży Leśnej.

- promocja zrównoważonej gospodarki leśnej oraz walorów przyrodniczych i turystycznych nadleśnictwa Turek.

Impreza sportowa odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2017 roku (niedziela) w Wyszynie, ul. Kolska 24.

Start biegu o godzinie 14.00. Start i meta w tym samym miejscu.

Trasa:

Trasa o długości około 6 km z ustawionymi przeszkodami, fragmenty trasy przebiegają przez tereny bagniste, wodę.

W zawodach mogą wziąć udział biegacze indywidualni, którzy do dnia 13.08.2017 r. ukończyli 16 rok życia (za pisemną zgodą od rodziców lub prawnych opiekunów) oraz uczestnicy, którzy ukończyli 18 rok życia i podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność pracują, pracowali lub zajmują się pracą związaną z Służbami Mundurowymi.

Zgłoszenia można dokonywać drogą elektroniczną do dnia 10 sierpnia 2017 r., zgodnie z formularzem zgłoszeniowym umieszczonym na stronie internetowej.

Więcej informacji na stronie: www.time4run.com.pl/imprezy/husar-race-wyszyna/