Warszawska konferencja odbyła w dniach 7-8.09.2017 r. w SGSP

Jak jest zorganizowana współpraca służb w ramach programu „Solidarni w obliczu zagrożeń”? Jak należy postępować w przypadku otrzymania niezidentyfikowanej przesyłki mogącej stanowić zagrożenie chemiczne, biologiczne lub radiacyjne? Jakie są aktualne wytyczne prawne regulujące działania z zakresu CBRNE, a jakie zmiany prawne czekają nas w przyszłości? Te i inne zagadnienia przybliżali prelegenci konferencji, która odbywała się w dniach 7-8.09.2017 r. w SGSP w Warszawie.

Konferencja „Praktyczne działania w przypadku zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN)” została zorganizowana przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie. Konferencję objął Patronatem Honorowym Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski. Założeniem konferencji było upowszechnienie praktycznych aspektów zapobiegania i reagowania podmiotów administracji publicznej, służb, inspekcji i straży, a także społeczności lokalnej na zdarzenia CBRN. Tematyka konferencji skupiała się na prakseologii organizacji systemów zapobiegania zdarzeniom CBRN, jak również planowaniu i realizacji działań interwencyjnych, w tym ratowniczych, itp. Konferencja obejmowała także zagadnienia dotyczące zarządzania kryzysowego na wypadek tego rodzaju zdarzeń oraz funkcjonujących przepisów, w tym procedur operacyjnych. 

Podczas konferencji głos zabierali specjaliści z różnych jednostek i instytucji. Wiele referatów zostało przedstawionych przez pracowników PSP i SGSP w Warszawie. Lecz nie tylko o ni wypowiadali się na temat zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych. Te ostatnie zostały również szeroko omówione przez specjalistów z Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Swoją wiedzą podzielili się również eksperci z obszaru zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych reprezentujący takie instytucje jak np. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Wojskową Akademię Techniczną,  Państwową Agencję Atomistyki, Narodowe Centrum Badań Jądrowych czy Izbę Administracji Skarbowej. W ramach konferencji również można było zapoznać się z sesją plakatową i ze sprzętem służącym do zapobiegania lub wykrywania zagrożeń CBRN. Swoją ofertę prezentowały firmy: Raytech, Polon-Alfa, Protek-System i CANBERRA PACKARD Sp. z o.o., EC Test Systems. Podczas konferencji można również było zapoznać się z naszym magazynem, bowiem „W Akcji” objęło wydarzenie patronatem medialnym.