25 października 2017 r. w Warszawie odbędzie się konferencja "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym".

Specyfika zarządzania kryzysowego polega przede wszystkim na dobrej organizacji służb, niezawodnej łączności i umiejętności korzystania z najnowocześniejszego sprzętu. To tylko kilka z czynników, które mają wpływ na czas przeprowadzonej akcji, od której zależne jest ludzkie życie. Jaką rolę w tym zakresie odgrywa technologia?

Polski Instytut Rozwoju Biznesu zaprasza do udziału w ostatnim w tym roku spotkaniu przedstawicieli administracji publicznej i służb mundurowych:

"Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym"

25 października 2017r., Warszawa

Wykłady poprowadzą m.in. :

 • dr Michał Piekarski – adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem, Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego "Zagrożenia hybrydowe – wyzwania dla zarządzenia kryzysowego";
 • Jerzy Choromański – Specjalista ds. zarządzania kryzysowego – Biuro Ochrony Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie;
 • dr Andrzej Marjański – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, prodziekan Wydziału Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk - Radomir Korsak - Instruktor sere i personnel recovery.

W programie:

 • Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi
 • Bezpieczeństwo obiektów publicznych
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Monitoring zagrożeń
 • Systemy dyspozytorskie – nieodzowny element komunikacji w zarządzaniu kryzysowym
 • Problematyka terroryzmu w zarządzaniu kryzysowym w Polsce
 • Przegląd najważniejszych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego
 • Ewakuacja i zabezpieczenie poszkodowanych
 • Koncepcja integracji systemu wspomagania procesów zarządzania kryzysowego z systemami służb ratunkowych

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego;
 • funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej;
 • koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zachęcamy Państwa do jak najszybszej rezerwacji miejsc.

"W Akcji" jest patronem medialnym wydarzenia.