Organizowana przez OSP w Kętach konferencja odbędzie się w dniach 25-26. listopada 2017 dwuetapowo: pierwszego dnia seminaria wykładowe, kolejnego uczestnicy wezmą w udział w ćwiczeniach praktycznych na poligonie w Kętach.

Tematem przewodnim jest pomoc poszkodowanym strażakom, którzy odnieśli rany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Pierwszy dzień poświęcony jest wystapieniom seminaryjnym. Wykładowcy podejmą m.in. problematykę  dowodzenia akcją, w której poszkowowany został strażak, kwestie pomocy medyczne w strefach niebezpiecznych i poza nimi, obciążenia psychologiczne osób biorących udział w akcjach tego typu. Wśród wykładowców wystąpią: dr hab.adiunkt w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach Witold Nocoń,  bryg. mgr inż. Arkadiusz Cytawa. Drugi dzień konferencji odbędzie się pod znakiem praktyki. Uczestniczy na poligonie w Kętach poznają i przećwicza m.in. sposoby ewakuacji poszkodowanego strażaka, metody poszukiwania poszkodowanego i organizacji grup poszukiwawczych, wzywanie pomocy przez strażaka w przypadku awarii sprzętu oddechowego.