W Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie 20 i 21 listopada 2017r. odbyła się IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo Techniczne 2017”.

W dniach 20–21 listopada 2017 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) gościła w swych murach uczestników Konferencji Bezpieczeństwo Techniczne 2017. Ta cykliczna impreza organizowana jest wspólnie przez SGSP oraz Akademię Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były pożary środków transportu. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wiele interesujących referatów oraz uczestniczyć w warsztatach oraz zapoznać się z zagrożeniami związanymi m.in. z eksploatacją pojazdów hybrydowych. Magazyn „W Akcji” objął patronatem tę bardzo udaną imprezę.

Lista wygłoszonych referatów:

Przygotowanie komponentów zadaniowych do reagowania kryzysowego.

Butle i wiązki acetylenowe w warunkach pożaru.

Bezpieczeństwo w projektowaniu obiektów inżynieryjnych.

Analiza pożarów w tunelach drogowych.

Pożary środków transportu morskiego i lotniczego – studium przypadków.

Analiza przyczyny powstania pożaru pociągu Inspiro nr 52 Metra Warszawskiego.

Bezpieczeństwo pożarowe linii metra w aspekcie przepisów techniczno-budowlanych.

Autobus hybrydowy Volvo 7900.

Automatyczne systemy przeciwpożarowe w wojskowych pojazdach bojowych.

Zbiornik wodoru w samochodzie. Realne zagrożenie w pożarze?

Projektowanie wentylacji oddymiającej w garażach podziemnych, w celu wspomagania działań ratowniczo-gaśniczych.

Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy.

Kompetencje osób zaangażowanych w bezpieczny przewóz ADR.

Czas pracy kierowcy jako element bezpieczeństwa drogowego.
Zdolności zwilżające i skuteczność gaśnicza surfaktantów i koncentratów pożarniczych.

Expert group for fire investigation at the Fire and Rescue Service of The Czech Republic.

Aerozolowe przenośne urządzenie do gaszenia ognia.

 

Autor: Bernard Król

Fot.: Archiwum autora