W dniu 19 grudnia 2017 roku mł. kpt. Piotr Zwarycz poprowadził wykład dla kadetów Szkoły Aspirantów Państwowej Szkoły Pożarnej w Krakowie pt. „W ogniu wydarzeń”.

Kapitan Piotr Zwarycz jest strażakiem pełniącym służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Radzionkowie i dowódcą specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego. Ponadto jest profesjonalnym fotografem. W oparciu o zdjęcia, które wykonał przez ponad 10 lat przedstawił kadetom różne oblicza naszej służby, zwrócił uwagę na odpowiednią ochronę osobistą podczas działań, na trudne sytuacje, z którymi przyjdzie się im zderzyć, na to że warto łączyć swoje pasje ze służbą i ciągle się rozwijać.

W imieniu kierownictwa, kadry i kadetów bardzo serdecznie dziękujemy za bezinteresowne, a przy tym niezwykle inspirujące i pouczające spotkanie, a wszystkie osoby zainteresowane twórczością naszego dzisiejszego gościa zapraszamy na jego autorską stronę internetową www.obiektiv.com

Opracowanie: st.ktp. Łucja Rozwadowska

Zdjęcie: st.kpt. Łucja Rozwadowska

Źródło: www.sapsp.pl