Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski przyznał ze środków budżetowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowanych na 2017 rok nagrody 83 funkcjonariuszom PSP.

48 strażakom przyznano nagrody za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz wkład pracy w zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu prewencji społecznej. Strażacy realizują zajęcia w salach edukacji przeciwpożarowej, które znajdują się przy Komendach Powiatowych/Miejskich PSP oraz jednostkach ratowniczo-gaśniczych.
Ponadto komendant główny PSP przyznał 35 strażakom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych PSP nagrody finansowe za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków służbowych, a także działalność społeczną.
Liczba nagród w poszczególnych województwach:

województwo dolnośląskie                           8

województwo kujawsko-pomorskie              5

województwo lubelskie                                 7

województwo lubuskie                                  4

województwo łódzkie                                    3

województwo małopolskie                            13

województwo mazowieckie                          10

województwo opolskie                                  1

województwo podkarpackie                          6

województwo podlaskie                                6

województwo pomorskie                               6

województwo śląskie                                     5

województwo świętokrzyskie                       3

województwo warmińsko-mazurskie            1

województwo wielkopolskie                         1

województwo zachodniopomorskie              4


Opracowanie: KG PSP 
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

Źródło: http://www.straz.gov.pl