Serdecznie zapraszamy na 23 seminarium z cyklu Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo pt. "Zagrożenia teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. Narzędzia Smart City w obronie przed zagrożeniami", które odbędzie się 23 stycznia 2018 r w Warszawie.

23 seminarium z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "ZAGROŻENIA TELEINFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. NARZĘDZIA SMART CITY W OBRONIE PRZED ZAGROŻENIAMI"

Warszawa, 23 stycznia 2018 r.

W programie:

  • Uwarunkowania bezpieczeństwa teleinformatycznego w sektorze publicznym - przyczyny zagrożeń w tym zakresie
  • Zarządzanie wiedzą w zarządzaniu kryzysowym

Blok prezentacji i case study:

           Aplikacje mobilne dla zarządzania kryzysowego a problemy bezpieczeństwa teleinformatycznego.

           Systemy informacji przestrzennej i analizy przestrzenne jako narzędzia wspomagające procesy decyzyjne.

           Systemy łączności w zarządzaniu kryzysowym.

           BIG DATA – analiza danych w czasie rzeczywistym.

           eLTE SZEROKOPASMOWY SYSTEM DYSPOZYTORSKI.

           Narzędzia Smart City.

           Skuteczne powiadamianie w sytuacjach kryzysowych.

  • Zarządzanie kryzysowe w Smart City
  • Bariery skutecznej komunikacji w zarządzaniu kryzysowym
  • Prawo a cyberbezpieczeństwo

Szczegółowy Program Szkolenia

 

 

Więcej informacji u organizatora: www.cpi.com.pl

 

Magazyn “W Akcji” objął wydarzenie patronatem medialnym.