Zapraszamy na III Konferencję Naukową Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania nt. funkcjonowania KSWSiA w świetle aktualnych zagrożeń skażeniami, która odbędzie się 12-13.04.2018 r. w Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym.

III Konferencja zostanie poświęcona tematowi: "Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w świetle aktualnych zagrożeń skażeniami" Program będzie obejmował następujące zagadnienia:

-Współczesne zagrożenia naturalne i cywilizacyjne;

- Rola i misja Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w systemie Zarządzania Kryzysowego RP;

- Proliferacja broni masowego rażenia w aspekcie zagrożenia bezpieczeństwa państwa atakami terrorystycznymi;

- Aktualny stan realizacji zadań w zakresie funkcjonowania KSWSiA, wynikający z zapisów zawartych w aktach prawnych;

-Wykorzystanie nowych technik i technologii rozpoznania, identyfikacji i monitorowania zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych w Krajowym Systemie Wykrywania Skażeń i Alarmowania;

- Narzędzia teleinformatyczne wspomagające proces prognozowania i wymiany informacji o skażeniach promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych;

- a także przedsięwzięcie podsumowujące 50 lat funkcjonowania Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.

Celem  Konferencji  jest  wymiana  i  poszerzenie  wiedzy  dotyczącej  działań podejmowanych  w zakresie ochrony przed skażeniami oraz szeroko pojęta ochrona ludności i bezpieczeństwo publiczne w aspekcie działań terrorystycznych.

Szczegółowy program konferencji i aktualne informacje będą zamieszczane na stronie www.coas.wp.mil.pl

Magazyn "W Akcji" objął wydarzenie patronatem medialnym.