W Akcji wydanie nr 3/2021
W Akcji wydanie nr 3/2021

Szanowni Czytelnicy,

Jako redaktor honorowy tego wydania czasopisma „W Akcji” serdecznie zapraszam wszystkich do ciągłego zgłębiania wiedzy z zakresu pożarnictwa. To niewątpliwie kolejny wyjątkowy zbiór artykułów, które z pewnością wzbogacą wiedzę specjalistyczną czytelników. Autorzy dzielą się tu swoją wszechstronną wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym, które jest dziś tak bardzo potrzebne w realizacji codziennych zadań ratownika. W numerze wakacyjnym znajdziecie bardzo ciekawe rozważania Adama Dudka dotyczące sposobu rozpoznawania skażeń promieniotwórczych oraz podstawowe pojęcia z zakresu radiologii. Godna polecenia jest ponadto przedstawiona przez niego charakterystyka urządzeń służących do zdalnej detekcji skażeń i ich bardzo ważna rola w realizacji nawet najprostszych działań ratowniczych. Opis technicznego rozwoju samochodów pożarniczych na przełomie lat podejmuje Marek Pisarek, a nowoczesne podnośniki pożarnicze w polskich strażach pożarnych przedstawia Paweł Frątczak. Bardzo interesujący materiał w zakresie wyposażenia ratowników realizujących zadania na wysokości w różnych strukturach ratowniczych opisuje Piotr Tuchowski. Potrzeba bezpieczeństwa to jedna z najważniejszych potrzeb ludzkości – nowe technologie w rozwijającym się świecie i ich ochrona ppoż. została przedstawiona w bardzo ciekawym artykule Norberta Tuśnia. Tomasz Szczepanek w drugiej części swojego cyklu przedstawia możliwości szkoleniowe Szkoły Specjalistów Pożarnictwa w grupie oraz sposoby wykorzystania do tego celu trenażerów. Niniejsze wydanie to również kolejny artykuł mojego autorstwa dotyczący przyczyn pożarów w pojazdach samochodowych, opisujący w sposób szczegółowy proces przeprowadzania oględzin i zabezpieczania śladów na potrzeby późniejszych czynności procesowych. Czasopismo polecam każdemu, kto chce zgłębić swój warsztat ratownika lub specjalisty o wiedzę nader trudną, niejednokrotnie potrzebną do ratowania życia ludzkiego. Życzę owocnej i ciekawej lektury.

bryg. Tomasz Lewandowski redaktor honorowy wydania

Temat numeru

Zdalna detekcja w PSP

W zdarzeniach, w których możliwa jest emisja substancji niebezpiecznej do atmosfery, zawsze pojawia się obawa o bezpieczeństwo ratowników, którzy muszą przystąpić do działań. Mają im w tym pomóc urządzenia do zdalnej detekcji skażeń. W Polsce najpopularniejszy jest system Rapid, który wykorzystuje się zarówno do zabezpieczania imprez masowych, jak i w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Skażenia promieniotwórcze – czym są i jak je rozpoznać?

Promieniowanie jest obecne z nami od zawsze i pomimo naszych największych starań nie wyeliminujemy go. Artykuł przedstawia podstawowe pojęcia z zakresu radiologii, sposób ich detekcji, a także opisuje zagrożenia, jakie niosą ze sobą poszczególne rodzaje promieniowania.

W Akcji

Niebezpieczne substancje chemiczne

Setki chemikaliów wytworzonych przez człowieka jest stosowanych w produktach, które używamy każdego dnia, a więc jesteśmy narażeni na działanie dużej ilości substancji chemicznych. Niektóre z nich uważa się za niebezpieczne dla zdrowia człowieka i środowiska.

Przyczyny pożarów w pojazdach samochodowych – cz. III

Wszystkie ujawnione na miejscu oględzin pojazdu ślady muszą zostać zabezpieczone. Głównym sposobem zabezpieczenia zgromadzonych informacji na pogorzelisku jest protokół oględzin. Powinien on zawierać szczegółowe dane z przeprowadzonych czynności.

Ratownictwo w obliczu zagrożenia powodziowego

Wydawać by się mogło, że żywioł wody to sprzymierzeniec strażaków, który pomaga im w walce z innym żywiołem, czyli ogniem. Jednak, jak sama nazwa wskazuje, woda jako żywioł bywa nieprzewidywalna i nieraz to właśnie z nią muszą się zmagać strażacy, a w ramię w ramię z nimi inne służby ratownicze. Lokalne podtopienia i powodzie bardzo często łączą się z licznymi stratami materialnymi, a nieraz nawet i ofiarami w ludziach.

Wyposażenie ratowników do realizacji zadań wysokościowych

Ratownictwo wysokościowe jest realizowane przez wiele organizacji w Polsce. Również strażacy muszą umieć odpowiednio dobrać sprzęt, zarówno ten indywidualny, jak i zespołowy. W związku z tym niniejszy artykuł stanowi omówienie wyposażenia ratowników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa wysokościowego.

Nowe technologie a systemy przeciwpożarowe

Nasze domostwa i miejsca pracy wypełniają coraz powszechniej różnorakie systemy bezpieczeństwa, w tym systemy przeciwpożarowe. Potrzeba bezpieczeństwa to w końcu jedna z pierwszorzędnych potrzeb ludzkich. Każdy z nas chciałby czuć się bezpiecznie we własnym domu czy w pracy. Do realizacji tego celu niezbędne są inwestycje w różnorodne systemy, których instalacja jest nakazana zazwyczaj prawnie lub wynika z analizy ekonomicznej.

Istota kierowania działaniami ratowniczymi

Kierowanie działaniami ratowniczymi stanowi złożony proces wymagający od funkcyjnego pełniącego rolę kierującego działaniem ratowniczym (KDR) wiedzy obszarowo bardzo rozległej i wykraczającej niejednokrotnie poza wiedzę typowo pożarniczą. Na taki stan rzeczy nakłada się wiele czynników, m.in. charakter i rozmiar zdarzenia, rodzaj sił i środków (SIS) oraz podmiotów biorących udział w zdarzeniu.

Szkoła Specjalistów Pożarnictwa – cz. II

Druga część artykułu przedstawia możliwości szkoleniowe Szkoły Specjalistów Pożarnictwa w Grupie, a także prezentuje wykorzystywane w tym celu trenażery.

Nowoczesne podnośniki pożarnicze w polskich strażach pożarnych

Pożary zbiorników z etyliną w Rafi nerii Trzebinia S.A. w 2002 roku i w Rafinerii Gdańskiej S.A. w roku 2003, a także specyfika zakładów dużego ryzyka, takich jak rafinerie czy zakłady petrochemiczne, powodują konieczność posiadania przez Zakładowe Straże Pożarne nowoczesnego i najlepszego, z uwagi na parametry techniczno-taktyczne, sprzętu o bardzo dużej wydajności w tym samochodów pożarniczych.

Techniczny rozwój samochodów pożarniczych – cz. 1

Dzisiaj, kiedy widzimy pędzące do pożaru ulicami miast i wsi czerwone samochody wyposażone w nowoczesny specjalistyczny sprzęt pożarniczy, nie zastanawiamy się, jak dawniej strażacy gasili pożary, jakiego sprzętu używali do tego celu, jakiego koloru był ten sprzęt. Ogień był najgroźniejszym z żywiołów, jaki od najdawniejszych czasów zagrażał człowiekowi. Nie było przed nim ratunku, zabierał wszystko, co spotkał na swojej drodze, zarówno dobytek, jak i życie ludzkie.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij