W Akcji wydanie nr 1/2023
W Akcji wydanie nr 1/2023

Szanowni Czytelnicy!

Na samym początku chciałbym napisać, iż jest mi niezmiernie miło móc objąć stanowisko redaktora naczelnego magazynu „W Akcji”. Jest to dla mnie zawodowy zaszczyt i chciałbymz tego miejsca podziękować Wydawcy i Redakcji za zaufanie. Wiem także, że wiąże się to z ogromną odpowiedzialnością i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby podołać temu zadaniu.

Z wykształcenia jestem strażakiem, ratownikiem medycznym i magistrem pielęgniarstwa. Z ratownictwem jestem związany od ponad dekady. Obecnie w pracy zawodowej zajmuję się głównie dydaktyką ratownictwa, zagrożeniami terrorystycznymi oraz zagrożeniami CBRNE w aspekcie ratownictwa medycznego. Jako redaktor naczelny chcę utrzymać wysoki poziom merytoryczny czasopisma. Chciałbym również, aby artykuły obejmowały szeroką tematykę związaną z działaniami straży pożarnej, ale także innych służb, z którymi na co dzień strażacy-ratownicy mają okazję współpracować. Zależałoby mi na publikacjach przedstawiających opisy przypadków (zdarzeń) oraz na prezentacji wyników badań. Stąd też mój mały apel: zapewne wśród Was są nasi przyszli autorzy, których gorąco zachęcam do kontaktu i współpracy.

W aktualnym wydaniu wraz ze współautorami: Arkadiuszem Trzosem, Karolem Łyzińskim i Arturem Wydrą podejmujemy kwestię dekontaminacji wstępnej z zastosowaniem tzw. techniki suchej dekontaminacji. Takie postępowanie w stosunku do użycia bieżącej wody pozwala zmniejszyć ryzyko wychłodzenia organizmu poszkodowanego, skraca czas zabiegów dekontaminacyjnych, redukuje ilość odpadów i może być zastosowane w miejscach, w których nie ma dostępu do wody. W tym celu wykorzystuje się specjalistyczne pakiety dekontaminacyjne, lecz można również użyć metod improwizowanych. Opisujemy także całościową procedurę dekontaminacji osób poszkodowanych z defi cytem samodzielnego poruszania się.

Autor st. str. mgr inż. Bartłomiej Kamola opisuje możliwości zastosowania drzew jako tymczasowych punktów podparcia. Takie rozwiązania mogą być ciekawą alternatywą w przypadku braku specjalistycznego sprzętu, takiego jak żurawie czy podnośniki typu HDS.

Autorzy mł. ogn. Tomasz Kulak, Dawid Chrapek i Marek Sosna kontynuują artykuł, opublikowany w poprzednim numerze magazynu, dotyczący technik ratownictwa technicznego w przypadku samochodu na kołach. Autorzy w drugiej części przedstawiają usuwanie tylnej klapy pojazdu, tunelowanie, pracę w obrębie dachu oraz wykonanie pełnego dostępu z boku pojazdu. Konkluzją jest stwierdzenie, iż w ratownictwie technicznym potrzeba nieustannego treningu, który rozwija umiejętności, przekładające się na skuteczność działań ratowniczych.

Autor mł. bryg. Wojciech Miciuła przybliża tematykę związaną z ustalaniem prawdopodobnych przyczyn pożarów przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Treść artykułu zapewne pomoże we wstępnym ustaleniu okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów.

Mgr Rafał Puchała przedstawia wykorzystanie dronów przez Państwową Straż Pożarną w rejonie działań wojennych. Trwająca obecnie wojna przy wschodniej granicy Polski powinna zredefi niować postrzeganie działań PSP przez jej stricte statutowe zadania w czasie pokoju na terytorium RP i w związku z tym należy jak najszybciej uznać za konieczne przygotowanie PSP do realiów służby w rejonie działań wojennych z wykorzystaniem dronów. Takie podejście pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa strażaków oraz gwarantuje wsparcie dla działań wojska i innych służb.

Andrzej Puka przedstawia współpracę Krajowej Administracji Skarbowej z Państwową Strażą Pożarną w działaniach krajowych i międzynarodowych dotyczących CBRNE. Autor opisuje historię Krajowej Administracji Skarbowej, jej zadania wobec zagrożeń CBRNE oraz udział KAS w projektach związanych ze współdziałaniem różnych służb, instytucji i organów państwowych. W ramach tych przedsięwzięć powstały również interesujące publikacje książkowe z zakresu zagrożeń o charakterze CBRNE.


Kpt. mgr inż. Mateusz Szymczak opisuje przypadek pożaru dachu budynku mieszkalnego z panelami fotowoltaicznymi. Obecnie coraz więcej użytkowników zaczyna pozyskiwać energię elektryczną, wykorzystując fotowoltaikę, dlatego pożary takich paneli są nowym zagrożeniem, na które należy być odpowiednio przygotowanym pod kątem prowadzenia działań ratowniczych.

St. bryg. Marcin Ziomek przedstawia zarządzanie powietrzem w działaniach ratowniczych. Strażacy bardzo często stosują sprzęt ochrony dróg oddechowych składający się z aparatu powietrznego, który niestety ma ograniczony zapas powietrza. Umiejętne zarządzanie powietrzem podnosi poziom bezpieczeństwa ratowników podczas działań ratowniczych i ergonomię ich pracy. W związku z tematyką zarządzania powietrzem ciekawa jest również publikacja Michała Baranowskiego jako 5-letni zbiór doświadczeń pozyskanych podczas ćwiczeń oraz realnych zdarzeń.

Warto również przeczytać wywiad z Grzegorzem Czajką, który jest strażakiem i ratownikiem medycznym, na Instagramie znanym jako @czakmed. Opisuje on system ratowniczy z dwóch perspektyw. Z jednej, jako czerwony hełm, oraz z drugiej – jako pomarańczowy polar.

Miłej lektury!
Kamil Biały

W Akcji

Dekontaminacja wstępna z użyciem techniki suchej dekontaminacji

Dekontaminacja poszkodowanych stanowi kluczowy element podczas skażenia w wyniku incydentu CBRNE (ang. chemical, biological, radiological, nuclear, explosive). W niniejszym artykule zostanie przedstawiona technika suchej dekontaminacji, która jest jednym z rozwiązań dekontaminacji wstępnej.

Współpraca Krajowej Administracji Skarbowej z Państwową Strażą Pożarną w działaniach krajowych i międzynarodowych w zakresie CBRN

Czym jest Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i czy można ją powiązać z najtrudniejszymi wyzwaniami w dziedzinie bezpieczeństwa, jakimi są zagrożenia związane z CBRN? Czy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wzorem jednostek PSP posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą metod likwidacji zagrożeń oraz gotowości do reagowania w sytuacji kryzysowej związanej z powstaniem zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych itp.? Wreszcie, jaki jest wkład KAS do działań niwelujących te zagrożenia? Czytając na stronie internetowej Ministerstwa Finansów o zadaniach Krajowej Administracji Skarbowej, która „dba o realizację dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, chroni interesy Skarbu Państwa i obszaru celnego Unii Europejskiej, zapewnia obsługę i wsparcie podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych”, można zadać sobie pytanie, gdzie tu mowa o CBRN?

Techniki ratownictwa technicznego: samochód na kołach – część II

Techniki ratownicze omawiane w publikacjach, na szkoleniach czy na ćwiczeniach najczęściej przedstawiane są w sposób pogrupowany na trzy części – działania z samochodem na kołach, na boku oraz na dachu. Jednoczesne realizowanie wszystkich tych elementów może powodować pewne ograniczenia przyswajania wiedzy i nowych umiejętności. Aby zapobiec konieczności skupiania się na wielu technikach naraz, uwaga zostanie najpierw zwrócona na techniki ratownicze używane w pojazdach znajdujących się po zdarzeniu drogowym na kołach. Ma to na celu przypomnienie tych najczęściej używanych, ale również poszerzenie wiedzy na ich temat. Podjęty zostanie również temat ewentualnych alternatyw, możliwych do zastosowania w momencie, kiedy zawiodą inne działania. Artykuł jest kontynuacją części I opublikowanej w poprzednim numerze magazynu.

Ustalanie prawdopodobnych przyczyn pożarów przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Ustalanie przyczyn pożarów nie należy do zakresu ustawowych zadań PSP. Funkcjonariusze powinni jednak wstępnie określić przyczynę pojawienia się ognia. Obserwacje te mogą posłużyć celom statystycznym i ukierunkowaniu działań prewencyjnych, a także wesprzeć inne pracujące przy zdarzeniu służby. Artykuł przybliża prawdopodobne przyczyny pożarów.

Zastosowanie drzew jako tymczasowych punktów podparcia

W artykule została poruszona kwestia doraźnego podnoszenia przedmiotów z wykorzystaniem drzewa, wyciągarki samochodowej i wymaganego podstawowego sprzętu z zakresu ratownictwa technicznego oraz wysokościowego KSRG. Opisano działania alternatywne w sytuacjach, gdy nie można zadysponować pojazdów typu żuraw lub HDS.

Wykorzystanie dronów przez Państwową Straż Pożarną w rejonie działań wojennych

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja geopolityczna na świecie oraz trwająca wojna pomiędzy Rosją i Ukrainą przy polskiej granicy niosą ze sobą nowe wyzwania dla działań Państwowej Straży Pożarnej, która powinna być przygotowana do wykorzystania swojej floty dronów do czynności w rejonie wojennym.

Zarządzanie powietrzem w działaniach ratowniczych

Jak zarządzać bezpieczeństwem? To pytanie nie tylko bardzo szerokie, ale także trudne i skomplikowane. Dla strażaków-dowódców zapewnienie czy stworzenie właściwych warunków bezpieczeństwa podczas działań ratowniczo-gaśniczych to nieodzowny element każdego działania podczas akcji ratowniczej. Jednak czy zależy ono tylko od właściwej organizacji? Ile różnych składowych warunków trzeba wziąć pod uwagę, a ile jesteśmy w stanie przygotować i przećwiczyć wcześniej?

Pożar dachu budynku mieszkalnego z panelami fotowoltaicznymi – analiza akcji

W obecnych czasach wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest coraz bardziej popularne. Widok paneli fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych staje się codziennością, a dla strażaków to bardzo istotny aspekt w czasie podejmowanych działań, czy to ratowniczych, czy gaśniczych. Z pożarem dachu budynku jednorodzinnego, gdzie zamontowane były panele fotowoltaiczne, zmagali się wrocławscy strażacy w sierpniu poprzedniego roku. Przyjrzyjmy się, jak wyglądały ich działania i na co zwrócić uwagę w przypadku takiego rodzaju zdarzeń.

„Dwa mundury – jedna misja” – rozmowa z Grzegorzem Czajką

Grzegorz Czajka, znany na Instagramie jako @czakmed, na co dzień jest strażakiem Państwowej Straży Pożarnej służącym w JRG 2 Mielec oraz ratownikiem medycznym. To człowiek pełen pasji i zamiłowania do tego, co robi, oraz ogromnej ilości energii, która nie pozwala mu ustać w miejscu. Głośno mówi o tym, co myśli i z czym się nie zgadza. W rozmowie poruszyliśmy tematy siły mediów społecznościowych, trudności łączenia obu zawodów naraz, a także rozwoju osobistego oraz zawodowego.

WYDANIE KATALOGOWE 2023

Wydanie katalogowe 2023

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij