W Akcji wydanie nr 2/2022
W Akcji wydanie nr 2/2022

Szanowni Czytelnicy!

Niezmiernie miło jest mi objąć funkcję redaktora honorowego. Jest to
dla mnie ogromny zaszczyt, ale także duże wyzwanie.
Tematem numeru drugiego w 2022 roku wydania magazynu
„W Akcji” jest ratownictwo techniczne. Metody uwalniania osób poszkodowanych
z samochodów osobowych z zastosowaniem hydraulicznych
urządzeń ratowniczych przedstawił st. sekc. Tomasz Kulak.
Prawidłowe postępowanie podczas zdarzeń drogowych z udziałem
samochodów osobowych to bardzo ważny element działań ratowniczych,
ponieważ ma ono ogromny wpływ na przeżycie osób poszkodowanych.
Należy również nadmienić, że w praktyce strażaków
wyjazdy do wypadków samochodów osobowych zdarzają się dosyć
często. Mateusz Szymczak dodatkowo opisuje działania straży pożarnej
na drogach, co świetnie uzupełnia poruszony w numerze
temat dotyczący ratownictwa technicznego. Bryg. Przemysław Berus
wyjaśnia kwestię uprawnień kierującego akcją lub działaniem
ratowniczym. O tym, jak duże możliwości posiada kierujący działaniem
ratowniczym, ale też jak duża odpowiedzialność ciąży na KDR,
przekonał się każdy, kto miał okazję pełnić służbę jako dowódca.
Kpt. inż. Maciej Iwiński porusza zagadnienie użycia płachty gaśniczej
w ochronie przeciwpożarowej. Płachta jest prosta w użyciu,
znajduje zastosowanie w wielu miejscach oraz pozwala na skuteczne
ograniczenie pożaru. Mgr Anna Lewandowska przedstawia postępowanie
podczas kontaktu strażaków z osobami z dysfunkcją słuchu.
Ze względu na zakres wykonywanych czynności, takich jak np. ewakuacja
placówek ochrony zdrowia czy obecnie dosyć częste wyjazdy
do izolowanych zdarzeń medycznych, każdy ratownik powinien
posiadać wiedzę z tejże tematyki. Bryg. Tomasz Lewandowski w kolejnej
części cyklu swoich artykułów wyjaśnia przyczyny powstawania
pożarów urządzeń i instalacji elektrycznych. Joanna Skopińska
i Zbigniew Skopiński w pierwszej części serii artykułów poruszyli
tematykę ratownictwa wodnego po wypadkach przewrócenia łodzi.
Natomiast Norbert Tuśnio w drugiej części artykułu opisuje perspektywy
inteligentnych działań gaśniczych i nowoczesnego sprzętu pożarniczego.
Szybki rozwój techniki dotyczy także służb ratowniczych,
co pozwala na coraz skuteczniejsze i bezpieczniejsze prowadzenie
działań ratowniczo-gaśniczych. Mgr inż. Marcin Ziomek porusza stosowanie
wyłączeń ADR w działalności PSP na przykładzie przewozu
tlenu medycznego. Pandemia COVID-19 pokazała, że straż pożarna
aktywnie wspierała działania służb medycznych nie tylko podczas
udzielania pomocy osobom poszkodowanym, ale także np. przewożąc
duże ilości tlenu do szpitali.
Mam także przyjemność razem z współautorami mgr. Norbertem
Wilczyńskim i st. kpt. mgr. inż. Arturem Wydrą przybliżyć charakterystykę
działań ratowniczych i zagrożeń podczas zdarzeń w nielegalnych
laboratoriach narkotykowych. Jest to proceder, z którym
coraz częściej spotykają się służby ratownicze, a czynności związane
z ujawnieniem takiego laboratorium mogą powodować zagrożenie
zdrowia i życia funkcjonariuszy prowadzących czynności.
mł. asp. mgr Kamil Biały
redaktor honorowy wydania

Temat numeru

Ratownictwo techniczne. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych z zastosowaniem hydraulicznych urządzeń ratowniczych

Ratownictwo techniczne w Polsce na przestrzeni ostatnich lat mocno się rozwinęło, a świadomość i umiejętności ratowników są coraz większe. Dzieje się tak nie tylko dzięki temu, że mamy do dyspozycji coraz lepszy sprzęt, ale przede wszystkim dlatego, że strażacy coraz więcej ćwiczą. Praktyczne zajęcia, najczęściej z użyciem wraków pojazdów, są ogromną kopalnią wiedzy i doświadczenia. Temat technik ratowniczych jest zatem niezwykle ważny, aby w razie potrzeby dysponować szerokim wachlarzem możliwości do zastosowania podczas realnych działań przy zdarzeniach drogowych. W artykule opisano niezbędne techniki wydobywania osób uwięzionych w pojazdach, które są wykorzystywane podczas wypadków drogowych.

W Akcji

Działania straży pożarnej na drogach

Wypadki komunikacyjne, kolizje i inne miejscowe zagrożenia, np. związane z wyciekiem niebezpiecznych substancji lub nawet pożary środków transportu, to typowe zdarzenia na drogach, podczas których działania ratowniczo-gaśnicze prowadzą strażacy. Na czas tych działań przejmują oni infrastrukturę drogową, jednak po likwidacji zagrożenia z powrotem wraca ona do swoich właściwych właścicieli lub zarządców. Jak to wygląda w praktyce, kto za co odpowiada i jakie to ma znaczenie dla samych strażaków? To zasadnicze pytania, na które odpowiedzi znajdują się w niniejszym artykule.

Wydarzenia

Spała 2022 edycja wiosenna XIX edycja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej magazynu „W Akcji”

Relacja z wiosennej edycji XIX edycji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej magazynu "W akcji"

W Akcji

Płachta gaśnicza w ochronie przeciwpożarowej

Pędzący rozwój technologiczny, coraz gęstsza zabudowa przestrzenna i powszechnie występujące materiały pochodzenia sztucznego mają bezpośredni wpływ na spotęgowanie zagrożeń pożarowych. Bezpieczeństwo pożarowe coraz częściej zależy od szybkiej likwidacji powstałego zagrożenia. Tematy dynamicznych zmian w przestrzeni bezpieczeństwa są wielokrotnie poruszane podczas sympozjów i konferencji, m.in. Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Spale czy Międzynarodowej Konferencji „Pożary Wewnętrzne”.

Działania ratownicze podczas zdarzeń w nielegalnych laboratoriach narkotykowych

We współczesnym świecie skojarzenie słowa „narkotyk” jest jednoznaczne, a fakt, że prawo ściśle reguluje wszystkie aspekty z nim związane, czyli ich wytwarzanie na potrzeby „ulicznego konsumenta” lub inaczej mówiąc – na „użytek rozrywkowy” – odbywa się nielegalnie i poza jakąkolwiek kontrolą, a już na pewno tą, którą można by określić jako kontrolę jakości czy też wiązać opisywane procesy z bezpieczeństwem produkcji. Tym samym miejsce ich wytwarzania, czyli laboratorium, nabiera całkowicie innego znaczenia niż to, które funkcjonuje w naszej wyobraźni.

Przyczyny powstawania pożarów urządzeń i instalacji elektrycznych – część 3

Oględziny miejsca pożaru są jedną z najważniejszych czynności dokonywanych na miejscu zdarzenia i stanowią główne źródło informacji dla prowadzących dochodzenia lub śledztwa. Przy późniejszym badaniu zabezpieczonego materiału bardzo ważne jest pamięciowe odtwarzanie miejsca zaistniałego pożaru i wykrywanie śladów, które mogły zostać przeoczone w trakcie ich zabezpieczania.

Artykuł promocyjny

Nowe radiotelefony DMR

Hytera Communications, wiodący światowy dostawca innowacyjnych rozwiązań do profesjonalnej komunikacji radiowej, na początku 2022 roku rozpoczął wprowadzanie na rynek nowej rodziny produktów w standardzie ETSI DMR (Digital Mobile Radio) z serii H.

W Akcji

Stosowanie wyłączeń ADR w działalności PSP na przykładzie przewozu tlenu medycznego

Pandemia COVID-19 nałożyła na Państwową Straż Pożarną dodatkowe zadania związane z magazynowaniem i transportem tlenu medycznego. W związku z pojawiającymi się awariami systemów dystrybucji tlenu w szpitalach, które hospitalizowały znaczną część pacjentów poddawanych tlenoterapii, konieczne było stworzenie mobilnego zapasu tlenu rozlokowanego w magazynach utworzonych na bazie wybranych JRG w całym kraju. Przyjrzyjmy się zatem warunkom dotyczącym transportu i magazynowania tego jakże cennego z punktu widzenia zdrowia publicznego materiału realizowanego przez PSP.

Uprawnienia kierującego akcją lub działaniem ratowniczym

Działania ratownicze wymagają sprawnego zarządzania podległymi siłami i środkami przez odpowiednio przygotowanego do tego zadania kierującego działaniem ratowniczym (KDR). Przygotowanie to musi być oparte na ugruntowanym szkoleniu oraz doskonaleniu zawodowym, realizowanym w procesie stałym.

Perspektywy inteligentnych działań gaśniczych i nowoczesnego sprzętu pożarniczego – cz. 2

Straty popożarowe na całym świecie są nadal zbyt wysokie, a gaszenie pożarów bardzo niebezpieczne. Obecnie dane z różnych źródeł są gromadzone niezależnie i przetwarzane oddzielnie, ale rozwijające się nowe technologie umożliwiają wykorzystanie ogromnych ilości informacji. Daje to duże nadzieje na zwiększenie skuteczności i wydajności działań ratowniczych.

Ratownictwo wodne i nurkowe po wypadkach przewrócenia łodzi – część 1

W pierwszej części artykułu zostaną omówione podstawy prawne oraz najważniejsze zasady postępowania w przypadku wywrócenia się łodzi.

Strażacy w kontakcie z osobami z dysfunkcją słuchu – praktyczne wskazówki

Strażak, wykonując powierzone mu zadania, niejednokrotnie zmaga się z różnego rodzaju trudnościami. Napotykane przeciwności są związane z żywiołami oraz barierami komunikacyjnymi. Do tych ostatnich niewątpliwie należą kontakty z osobami głuchymi. Brak szkoleń z zakresu podstawowej znajomości języka migowego i kultury osób z dysfunkcją słuchu utrudnia komunikację pomiędzy strażakiem a poszkodowanym. Poznanie wymienionych elementów pomoże poprawić jakość udzielanej przez jednostki pożarnicze pomocy.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij