W Akcji wydanie nr 4/2021
W Akcji wydanie nr 4/2021

Drodzy Strażacy!

Czwarte i zarazem ostatnie w tym roku wydanie kwartalnika to kolejna
porcja rzetelnie opracowanych artykułów traktujących o szeroko
pojętym obszarze ratownictwa, wpisanym w zakres zadań przewidzianych
dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. W niniejszym wydaniu
czytelnik ma możliwość pozyskania fachowej wiedzy zawartej w dziesięciu
odrębnych artykułach autorstwa osób specjalizujących się
w wąskich dziedzinach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, co daje
gwarancję wysokiej jakości opracowań oraz ich przydatności w służbie.
Uwzględniając zmieniające się uwarunkowania, a co za tym idzie –
nowe zagrożenia, czytelnik ma możliwość zapoznania się z koncepcją
projektu specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego CBRNEmed,
mających uzupełnić lukę w systemie ratownictwa medycznego,
co przedstawione zostało w ciekawym opracowaniu Arkadiusza
Trzosa, Karola Łyzińskiego oraz Katarzyny Długosz. Ponadto, pozostając
w tematyce zagrożeń z pogranicza ratownictwa chemicznego
i ekologicznego, można pozyskać ciekawe informacje traktujące zagadnienie
dekontaminacji wstępnej i właściwej, co w swoim opracowaniu
przedstawili autorzy Artur Wydra oraz Kamil Biały. Ciekawym
opracowaniem tematycznym z poruszanego obszaru jest również
materiał Marcina Ziomka odnoszący się do zagrożeń dla strażaków
ze strony gazu ziemnego. Kwartalnik oferuje także ciekawe opracowanie
ukazujące zagrożenia dla strażaków wynikające z możliwości porażenia
prądem elektrycznym, co w interesującej formie przedstawił
Mateusz Szymczak. Z kolei Maciej Iwiński dzieli się wiedzą na temat
wdrożenia w działania zdobyczy techniki na przykładzie praktycznego
wykorzystania urządzeń gaśniczo-tnących. Nowatorskie rozwiązania
w postaci możliwości zastosowania BSP (Bezzałogowych
Statków Powietrznych) w celu usprawnienia działań poszukiwawczo-
-ratowniczych prowadzonych na terenach otwartych przedstawił
w swoim artykule Norbert Tuśnio. Ciekawe opracowanie odnoszące
się do ewolucji samochodów pożarniczych w Polsce stanowi artykuł
Marka Pisarka, a drogę, którą podążamy w kontekście wprowadzania
do użytku pojazdów pożarniczych z napędem alternatywnym, przedstawili
Paweł Frątczak oraz Janusz Woźniak. W wydawnictwie nie mogło
zabraknąć materiału na temat zagadnień związanych z ustalaniem
przyczyn powstawania pożarów, co w interpretacji występowania
związku przyczynowo-skutkowego w przypadku instalacji elektrycznych
przedstawił Tomasz Lewandowski. Czasopismo zawiera również
kolejny artykuł mojego autorstwa, omawiający tym razem zagadnienie
opracowywania dokumentacji operacyjnej po działaniach ratowniczych
w świetle obowiązujących przepisów.
Kwartalnik polecam wszystkim tym, którzy mają świadomość konieczności
szerszego spojrzenia na zagadnienia związane z funkcjonowaniem
systemu ratownictwa w Polsce. Prawdziwa wartość wiedzy
ujawnia się w wielokrotności jej przekazywania kolejnym osobom,
które będą w stanie ją przyjąć, zrozumieć, zweryfi kować, udoskonalić
i urzeczywistnić poprzez wdrożenie w swoje działania. Dzieląc się wiedzą,
możemy dużo zyskać, nie tracąc przy tym nic.

bryg. Przemysław Berus
redaktor honorowy wydania

Temat numeru

Wykorzystanie urządzeń gaśniczo-tnących w pracy strażaka

W niniejszym artykule zostanie zaprezentowana możliwość wykorzystania urządzeń gaśniczo-tnących w pracy strażaka, a także korzyści wynikające z ich zastosowania na przykładzie metody szwedzkiej. Zaprezentowane zostaną także trzy zdarzenia, w których zostały użyty urządzenia gaśniczo-tnące.

W Akcji

Prąd elektryczny jako zagrożenie dla strażaków

Służba pełniona przez strażaków wiąże się z wieloma zagrożeniami, które czyhają na każdym kroku. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że jednym z nich jest prąd elektryczny, z którym wydawałoby się, że strażacy nie mają styczności. Jednak w praktyce prawie każda podejmowana przez nich interwencja związana jest bezpośrednio lub pośrednio z zagrożeniem, jakie stwarza elektryczność. Dlatego niezwykle ważna jest świadomość niebezpieczeństwa, którą musi posiadać każdy strażak.

Artykuł promocyjny

Synchronizowane dyski sygnalizacyjne S-Flare do świetlnego oznaczania miejsc wypadków

Gdy praca i bezpieczeństwo zależą od niezawodnego oświetlenia, nie warto stawiać na kompromisy. Dużą popularnością wśród polskich strażaków cieszą się dyski sygnalizacyjne, którymi są znakowane miejsca wypadków, drogi ewakuacji oraz lądowiska śmigłowców LPR. Ich zastosowanie umożliwia rozwiązanielicznych problemów braku oświetlenia sygnalizacyjnego dla miejsc niebezpiecznych i przeszkód drogowych.

W Akcji

Wpływ THT na bezpieczeństwo przesyłu gazu ziemnego

Powszechne wykorzystanie gazu ziemnego w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych powoduje, że jest to medium, z obecnością którego strażacy muszą liczyć się podczas większości pożarów.

Efektywność dekontaminacji wstępnej

Od wielu lat dyskutuje się, czy dekontaminacja wstępna jest skuteczna i w pełni wystarczająca. Natomiast w opiniach ekspertów oraz w dostępnej literaturze można znaleźć rekomendowane sposoby przeprowadzenia dekontaminacji. Zabiegi dekontaminacyjne powinny być przeprowadzane w sposób dwuetapowy – pierwszy etap to dekontaminacja wstępna, a drugi to dekontaminacja właściwa.

Przyczyny powstawania pożarów urządzeń i instalacji elektrycznych – cz. 1

Co roku w Polsce wybucha około 8000 pożarów spowodowanych wadami wykonania instalacji i urządzeń elektrycznych lub ich niewłaściwą eksploatacją. Należy pamiętać, że źle wykonane, niesprawne lub nieprawidłowo użytkowane urządzenia i instalacje elektryczne stanowią bardzo duże ryzyko powstania pożaru.

Automatyczna detekcja celów jako przyszłość działań poszukiwawczo-ratowniczych wspomaganych przez bezzałogowe systemy powietrzne

Bezzałogowe statki powietrzne są wykorzystywane do wspierania misji humanitarnych i ratowników w wielu sytuacjach kryzysowych. Wielokrotnie wykazano ich potencjał do wykonywania zdjęć z powietrza służących dalszej analizie zagrożeń pożarowych oraz poprawie bezpieczeństwa strażaków. Celem publikacji jest pokazanie możliwości zastosowania BSP w usprawnieniu działań poszukiwawczo-ratowniczych prowadzonych na terenach otwartych. Sugerowanym kierunkiem rozwoju techniki w tym obszarze jest wdrażanie jak najbardziej zautomatyzowanych systemów rozpoznawania obrazu, opartych na sztucznej inteligencji.

Specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego CBRNEmed

Możliwość wykorzystania materiałów niebezpiecznych pochodzenia chemicznego (C), biologicznego (B), radiacyjnego/nuklearnego (R/N) w celach terrorystycznych i w czasie konfliktów zbrojnych to aktualnie jedno z największych zagrożeń cywilizacyjnych. Współcześnie system ratownictwa medycznego nie jest odpowiednio przygotowany na tego typu zagrożenia.

Artykuł promocyjny

Zaawansowane terminale typu Hytera multimode dla łączności krytycznej

Świat wkroczył w erę inteligentnej łączności, w której pojawiają się systemy: Internetu rzeczy, VR, AR i sztucznej inteligencji (SI). Ponieważ zapotrzebowanie na mobilne biura i wysokiej jakości szerokopasmowe usługi transmisji danych nieustannie rośnie wśród użytkowników łączności krytycznej, oczywistym jest, że tradycyjne wąskopasmowe radiotelefony PMR nie będą już w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb.

Wydarzenia

Spała 2021. XVIII Konferenca Naukowo-Szkoleniowa magazynu "W akcji"

23-24 września miała miejsce Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pożary wewnętrzne, HAZMAT i CBRNE” organizowana przez czasopismo „W akcji”. Odbyła się ona w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Zacisze” w Spale. Jak co roku jesteśmy wdzięczni uczestnikom za tak liczne przybycie i aktywny udział w szkoleniach.

W Akcji

Dokumentacja działań ratowniczych

Każde działanie ratownicze po zakończeniu wymaga sporządzenia stosownej dokumentacji, potwierdzającej zaistnienie, okoliczności oraz zasadność prawną przeprowadzonych działań.

Pożarnicze samochody przyszłości

Najpóźniej w 2035 roku w Unii Europejskiej powinny zostać sprzedane ostatnie nowe samochody z napędem spalinowym. Docelowo cały transport ma być zeroemisyjny do 2050 roku. Co to oznacza w kontekście samochodów pożarniczych?

Techniczny rozwój samochodów pożarniczych – cz. 2

Na przestrzeni ponad 100 lat od wprowadzenia na wyposażenie straży pożarnych pierwszych samochodów pożarniczych zmieniło się ich przeznaczenie, wyposażenie, typy i rodzaje, masy oraz rodzaj zastosowanego napędu do podwozi przeznaczonych do zabudowy pożarniczej. W ciągu tych ponad 100 lat samochody pożarnicze zarówno w części podwoziowej, jak i nadwoziowej przeszły prawdziwą ewolucję techniczno-technologiczną.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij