W Akcji wydanie nr 4/2022
W Akcji wydanie nr 4/2022

Szanowni Czytelnicy!

Serdecznie zapraszam Państwa, jako redaktor zarządzająca, do lektury ostatniego w tym roku wydania magazynu „W Akcji”. Tematem tego numeru jest artykuł napisany przez st. bryg. Marcina Ziomka pt. Doraźne techniki ograniczania i kontrolowania emisji substancji niebezpiecznych. W materiale autor zaprezentował wybrane techniki, które wynikają z zebranego doświadczenia zdobytego w trakcie faktycznych działań ratowniczych i szkoleń. Warto pamiętać o tym, że skuteczne zastosowanie przytoczonych rozwiązań wymaga przygotowania w formie ćwiczeń, do których, wspólnie z autorem artykułu, Państwa zachęcam.

W tym wydaniu naszego magazynu znalazły się również dwa artykuły poświęcone ratownictwu technicznemu. Jednym z nich jest artykuł pt. Wpływ konstrukcji pojazdów na obrażenia osób poszkodowanych i działania służb ratowniczych autorstwa st. kpt. mgr. inż. Piotra Gonery, kpt. inż. Adama Minkiny, mł. asp. mgr. Kamila Białego i st. kpt. mgr. inż. Artura Wydry. Autorzy w publikacji szczegółowo poruszają temat tego, jak duży wpływ ma konstrukcja pojazdów na wszystkie przeprowadzane działania ratownicze oraz obrażenia osób poszkodowanych. Drugim artykułem z tematyki ratownictwa technicznego jest praca napisana przez mł. ogn. Tomasza Kulaka z pomocą Dawida Chrapka i Marka Sosny. Autorzy omawiają w niej techniki ratownicze używane w pojazdach znajdujących się po zdarzeniu drogowym na kołach. Ma to na celu przypomnienie tych najczęściej używanych, ale także poszerzenie wiedzy na ich temat. W pracy podjęto również temat ewentualnych alternatyw, możliwych do użycia w momencie, kiedy zawiodą inne działania.

Szczególnej uwadze polecam Państwu również relację z XX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Spale, która odbyła się 20-21 października tego roku. Wydarzenie to już na stałe wpisało się w kalendarz strażaków i co roku przyciąga rzeszę uczestników, którzy pragną stale rozwijać swoje umiejętności i wiedzę.

Ciekawym artykułem jest także praca napisana przez dr. Radosława Fellnera, kpt. inż. Mateusza Banasia oraz st. bryg. dr. inż. Roberta Pieca poświęcona wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych podczas uwolnienia gazów palnych.

Natomiast bryg. Przemysław Berus opisał Państwu w swoim artykule organizację struktury kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym.

W tym numerze znajdują się również artykuły związane z ratownictwem chemicznym. Pierwszy z nich to praca pt. Techniki ewakuacji osób poszkodowanych podczas zdarzeń CBRNE/HAZMAT. Autorami publikacji są mł. asp. mgr Kamil Biały, st. kpt. mgr inż. Artur Wydra, dr n. o zdr. Karol Łyziński oraz dr n. med. Arkadiusz Trzos. Natomiast druga praca autorstwa mł. kpt. Adama Dudka jest poświęcona stacjom paliw – jako szczególnie interesującym miejscom do prowadzenia działań. Autor podzielił się z Czytelnikami wiedzą z wciąż bardzo niszowej dziedziny.

Bryg. dr inż. Norbert Tuśnio oraz Wojciech Górecki przygotowali także artykuł poświęcony działaniom poszukiwawczo-ratowniczym wspieranym przez bezzałogowe systemy powietrzne. W pracy opisano ćwiczenia w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP.

Na koniec zachęcam Państwa do przeczytania wywiadu z Kamilem Utratą, strażakiem PSP w Częstochowie, który opowiedział nam o swoich pasjach, marzeniach, doświadczeniach oraz jak wyglądała jego droga do wstąpienia w szeregi PSP.

Miłej lektury!

p.o. redaktorka zarządzająca Karolina Siewior

Artykuł promocyjny

Nowe radiotelefony z serii AP5 i BP5 w ofercie firmy Hytera

Hytera poinformowała o wprowadzeniu do swojej oferty kolejnych nowych radiotelefonów − serii AP5 i BP5. Są one doskonałym wyborem dla użytkowników poszukujących prostych i efektywnych rozwiązań do profesjonalnej łączności radiowej w trybie analogowym lub cyfrowym DMR. Seria AP5 to konwencjonalne radiotelefony analogowe, BP5 pracuje w standardzie DMR Tier II. Wszystkie modele zostały opracowane w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne oraz świeże koncepcje w zakresie ergonomii użytkowania.

Temat numeru

Doraźne techniki ograniczania i kontrolowania emisji substancji niebezpiecznych

Nowelizacja zasad ratownictwa chemiczno-ekologicznego podtrzymała koncepcję podziału zakresu zadań na poziom podstawowy i specjalistyczny. Sieć jednostek realizujących zadania w poziomie specjalistycznym nie uległa zmianie, a wynika to z analizy zagrożeń, jak i liczby podejmowanych przez te jednostki interwencji w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Ewoluuje natomiast podejście do zakresu podstawowego, rozszerza się liczba podmiotów realizujących poziom podstawowy o kolejne jednostki OSP KSRG.

W Akcji

Relacja z XX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Spale

XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Spale była okazją do spotkania strażaków specjalizujących się w ratownictwie technicznym oraz chemicznym. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz opinii na temat praktycznych działań w codziennej pracy strażaka.

Wpływ konstrukcji pojazdów na obrażenia osób poszkodowanych i działania służb ratowniczych

Konstrukcja pojazdu jest jednym z najważniejszych kryteriów wpływających na stan osób poszkodowanych i wybór techniki wykonania dostępu oraz ewakuacji ratowanych przez ratowników. Tak jak zmianie podlegają konstrukcje nadwozia i indywidualne rozwiązania bezpieczeństwa dla pasażerów samochodów, tak aktualizacji powinna ulegać taktyka działań ratowniczych w trakcie wypadków drogowych.

Techniki ewakuacji osób poszkodowanych podczas zdarzeń CBRNE/HAZMAT

Ewakuacja osób poszkodowanych jest kluczowym elementem zarządzania zdarzeniem o charakterze CBRNE/HAZMAT. Istnieje wiele metod, które można wykorzystać do efektywnego przemieszczenia poszkodowanych ze strefy niebezpiecznej do strefy względnie bezpiecznej, a później do placówek ochrony zdrowia. Rozwiązania te pozwalają ograniczyć wysiłek fizyczny ratowników, zmniejszyć traumatyzację poszkodowanych oraz kontaminację wtórną, a na dłuższych dystansach skracają czas ewakuacji.

Techniki ratownictwa technicznego: samochód na kołach – część I

Techniki ratownicze omawiane w publikacjach, na szkoleniach czy na ćwiczeniach najczęściej przedstawiane są w sposób pogrupowany na trzy części – działania z samochodem na kołach, na boku oraz na dachu. Jednoczesne realizowanie wszystkich tych elementów może powodować pewne ograniczenia przyswajania wiedzy i nowych umiejętności. Aby zapobiec konieczności skupiania się na wielu technikach naraz, uwaga zostanie najpierw zwrócona na techniki ratownicze używane w pojazdach znajdujących się po zdarzeniu drogowym na kołach. Ma to na celu przypomnienie tych najczęściej używanych, ale również poszerzenie wiedzy na ich temat. Podjęty zostanie również temat ewentualnych alternatyw, możliwych do użycia w momencie, kiedy zawiodą inne działania.

Stacja paliw – ciekawe miejsce do prowadzenia działań

Stacja paliw – pomimo przeświadczenia, że to bardzo niebezpieczne pożarowo miejsce – jest często schronieniem dla palących się samochodów. Wynika to głównie z tego, że na stacji paliw wymagane są dwa 25-kilogramowe agregaty proszkowe, które mają znacznie większą skuteczność gaszenia niż 1-kilogramowa gaśnica proszkowa BC w samochodzie. Abstrahując jednak od tej informacji – w tym artykule chciałbym się z Czytelnikami podzielić wiedzą z bardzo niszowej dziedziny, jaką jest znajomość stacji paliw.

Organizacja struktury kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym

Świadomość środowiska pożarniczego na temat zasad organizacji struktur kierowania akcją bądź innym działaniem ratowniczym powinna być na jak najwyższym poziomie. W artykule przedstawiono zarys całości zagadnienia z uwypukleniem poziomu interwencyjnego, który jako najczęściej wprowadzany na miejscu zdarzenia stanowi dobry przykład do konstruktywnych dywagacji na temat poprawy funkcjonalności proponowanych przez ustawodawcę rozwiązań.

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych podczas awaryjnych uwolnień gazów palnych, w szczególności LNG – zdobyte doświadczenia

W artykule przedstawiono możliwe scenariusze awaryjne podczas zdarzeń z udziałem LNG, uwzględniając udział bezzałogowych statków powietrznych podczas rozpoznania. Zebrano zidentyfikowane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji lotu z wykorzystaniem BSP. W podsumowaniu zarekomendowano podział obowiązków dla operatora drona i jego kamery.

Działania poszukiwawczo-ratownicze wspierane przez bezzałogowe systemy powietrzne – ćwiczenia w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP

Wykorzystanie dronów do akcji ratowniczych i poszukiwawczych daje ogromne możliwości. Artykuł przybliża przebieg ćwiczeń z użyciem dronów przeprowadzonych na poligonie SGSP i prezentuje przykłady technik wykorzystania potencjału dronów w działaniach straży pożarnej.

„ Nie przejmujcie się tym, co mówią inni, i spełniajcie swoje marzenia!” – wywiad z Kamilem Utratą

Poznajcie Kamila Utratę – strażaka PSP z Częstochowy, specjalizującego się w fachowej wycince drzew, który opowiedział nam o swoich pasjach, marzeniach i doświadczeniach, a także o tym, jak wyglądała jego droga do wstąpienia w szeregi Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij