W Akcji wydanie nr 1/2014
W Akcji wydanie nr 1/2014

Oddajemy w Wasze ręce świąteczno-noworoczny numer magazynu „W Akcji”. Co roku dochodzi w Polsce do ponad 100 pożarów obiektów sakralnych, w tym kościołów. Kolejną analizę akcji również poświęcamy pożarowi kościoła. St. bryg. Dariusz Sadowski, zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP, omawia akcję ratowniczo-gaśniczą po pożarze kościoła św. Wojciecha w Białymstoku, jaki miał miejsce w połowie września (str. 8-15). Strażaków ze specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego z pewnością zainteresują artykuł przygotowany przez asp. sztab. Janusza Przybylskiego omawiający podstawowe przyrządy oraz akcesoria wykorzystywane w specjalistycznym ratownictwie wysokościowym (str. 18-24), a także relacja z kolejnej edycji Międzynarodowych i Ogólnopolskich Manewrów Ratownictwa Wysokościowego pod hasłem „Solina 2013”, przygotowana przez Kajetana Gintera – strażaka i instruktora technik linowych (str. 62-63). Bryg. Tomasz Krasowski, dowódca JRG 2, KM PSP w Siedlcach rozszerza w tym wydaniu temat odzieży chroniącej przed czynnikami biologicznymi (str. 36-39). Ważnym ogniwem bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej jest ich ochrona przed niespodziewanym wypływem i nagromadzeniem się gazu. O wykorzystywaniu detektorów gazowych przez jednostki PSP pisze st. kpt. mgr inż. Krzysztof Łangowski z JRG PSP w Tucholi (str. 44-48). Polecam Państwa uwadze także artykuł kpt. Wojciech Miciuły z Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej z Lublina, który pisze o funkcjonującej na terenie portu lotniczego jednostce LSRG, zapewniającej właściwą ochronę przeciwpożarową operacji lotniczych (str. 25-28). Serdecznie dziękuję za spotkanie w czasie kolejnej konferencji w Spale. W tej edycji wymienialiśmy doświadczenia związane z ratownictwem technicznym, doborem i eksploatacją sprzętu. Szerszą relację znajdziecie na stronie 61. Z okazji nadchodzących świąt życzę w imieniu całej redakcji spokoju i szczęścia, a na nadchodzący nowy rok powodzenia i bezpiecznej służby. Justyna Ptasznik redaktor naczelna

W Akcji

Pożar wieży kościelnej w Białymstoku

Pożar kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha w Białymstoku powstał 15 września 2013 r. podczas niedzielnej mszy świętej, jednak został zauważony i zgłoszony ze znacznym opóźnieniem. Mimo to strażacy zdołali uratować organy i dzwony, a także zapobiec zniszczeniom wewnątrz świątyni i ocalić dach nad nawami.

Sprzęt stosowany w ratownictwie wysokościowym

W artykule przedstawiono i omówiono podstawowe przyrządy oraz akcesoria wykorzystywane w specjalistycznym ratownictwie wysokościowym.

Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza Port Lotniczy Lublin

Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza (LSRG) jest umundurowaną jednostką ochrony przeciwpożarowej, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, a w szczególności do prowadzenia działań podczas pożarów, wypadków oraz incydentów lotniczych. LSRG funkcjonuje na terenie portu lotniczego w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony przeciwpożarowej operacji lotniczych związanych z funkcjonowaniem lotniska.

Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi

W poprzednim numerze magazynu „W Akcji” (6/2013) przybliżyłem problematykę poprawnej klasyfikacji i nazewnictwo odzieży chroniącej przed substancjami chemicznymi zgodnej z dwoma dyrektywami Unii Europejskiej, tj. Dyrektywą 89/686/EWG i Dyrektywą 89/656/EWG. W tym numerze chciałbym problem poszerzyć o temat odzieży chroniącej przed czynnikami biologicznymi, której to właściwości są niejako wartością dodaną do ubrań ochrony chemicznej.

Detektory gazowe w budynkach publicznych

Ważnym ogniwem bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej jest ich ochrona przed niespodziewanym wypływem i nagromadzeniem się gazu. W przestrzeniach ograniczonych zagrożenie stwarzają zarówno gazy toksyczne, jak i palne (wybuchowe). Te ostatnie mogą nie tylko poważnie „zaszkodzić” zdrowiu i życiu przebywających w pomieszczeniach ludzi, jak również zniszczyć lub uszkodzić wyposażenie, instalację oraz konstrukcję budynku.

Samochód ratowniczo-gaśniczy GBAM 2.00

Podczas tegorocznej Edury miała miejsce premiera nowej generacji samochodu ratowniczo-gaśniczego polskiej produkcji. Prototypowy egzemplarz wyprodukowała firma znana dotychczas z produkcji gaśnic, tj. Ogniochron z Andrychowa, znajdująca się w czeskiej grupie Vitkovice.

Ćwiczenia z ratownictwa wysokościowego Solina 2013

28-30 października 2013 roku na terenie województwa podkarpackiego odbyła się kolejna edycja Międzynarodowych i Ogólnopolskich Manewrów Ratownictwa Wysokościowego pod hasłem „Solina2013” zorganizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij