W Akcji wydanie nr 1/2021
W Akcji wydanie nr 1/2021

Szanowni Czytelnicy,

Za nami wyjątkowy rok 2020, który na niespotykaną skalę zmienił życie wielu z nas. Nowy rok to rok pełen nadziei na powrót do normalności i zwalczania pandemii SARS-CoV-2. Nasi strażacy od początku walki z pandemią prowadzili pomiary temperatury na przejściach granicznych, pełnili służbę w przyszpitalnych polowych izbach przyjęć, dowozili osobom objętym kwarantanną żywność, leki i niezbędne do życia artykuły. W wielu regionach przewozili także personel medyczny oraz próbki do analiz medycznych. Obecnie z chwilą utworzenia szpitali tymczasowych wielu strażaków PSP posiadających kwalifi kacje ratownika medycznego czy pielęgniarza pełni w nich służbę, wspierając personel medyczny w leczeniu chorych na COVID-19. Miniony rok był również po raz kolejny wyjątkowo pracowity dla polskich strażaków. Jednostki straży pożarnej interweniowały ponad 583 tys. razy. Powstało prawie 129 tys. pożarów, w których zginęło łącznie 489 osób, a kolejne 2836 w ich wyniku odniosło obrażenia. Tylko w pożarach budynków mieszkalnych zginęło 360 osób, a 1859 zostało rannych. Oznacza to, że aż siedem na dziesięć ofi ar śmiertelnych pożarów zginęło w mieszkaniach lub domach. Ponadto w 2020 roku strażacy w Polsce wyjeżdżali do prawie 414 tys. miejscowych zagrożeń. Odnotowano także ponad 40,5 tys. fałszywych alarmów.Podczas trwającej walki z epidemią koronawirusa niezbędne jest prowadzenie przez jednostki straży pożarnych dekontaminacji obiektów użyteczności publicznej metodą UVC. Metodę tę i związane z nią zagadnienia przybliża Marcin Ziomek. Tematem, o którym strażacy systematycznie od wielu lat przypominają i w zakresie którego ostrzegają i apelują, jest bezpieczeństwo w sezonie grzewczym i związane z tym zagrożenia. W celu ograniczenia liczby ofi ar zatruć tlenkiem węgla i pożarów budynków mieszkalnych w tym okresie od wielu lat PSP prowadzi kampanie społeczne. Pisze o tym w swoim artykule Mateusz Szymczak. Z kolei Marek Pisarek omawia zagadnienia bezpieczeństwa oraz ergonomii stosowane przy projektowaniu i budowie współczesnych samochodów pożarniczych, które zostały zaprezentowane podczas ubiegłorocznych targów „Florian” w Dreźnie.Coraz częściej w praktyce, na co dzień, w czasie różnego rodzaju działań prowadzonych przez jednostki straży pożarnych wykorzystywane są drony. W swoim artykule temat ten przedstawiają Norbert Tuśnio i Paweł Wolny. Natomiast Tomasz Lewandowski w cyklu poświęconym zagadnieniom problematyki dochodzeń popożarowych omawia niezbędne działania prowadzone podczas oględzin przy ustalaniu przyczyn pożarów pojazdów samochodowych. W tym wydaniu numeru znajdziecie Państwo również coroczny katalog fi rm dostarczających sprzęt pożarniczy i ratowniczy. Życzę miłej i ciekawej lektury.

Paweł Frątczak redaktor honorowy wydania

Temat numeru

Wykorzystanie dronów w jednostkach straży pożarnej

W artykule przedstawiono obszary działań ratowniczych prowadzonych przez KSRG i organizacje stowarzyszone, w których używane są bezzałogowe statki i systemy powietrzne oraz światowe trendy w stosowaniu platform bezpilotowych.

Dekontaminacja obiektów użyteczności publicznej metodą UVC – nowe rozwiązania

Sytuacja pandemiczna wymusza nowe spojrzenie na zasady organizacji działań, a także wpływa znacząco na weryfikację metod i wyposażenia sprzętowego. Obecnie stosowane zasady tzw. „dekontaminacji mokrej” nie mogą być wykorzystywane w każdym przypadku. Dlatego obecnie wprowadza się tzw. dekontaminację suchą z wykorzystaniem lamp wytwarzających promieniowanie UVC

W Akcji

Sprzęt do ratownictwa lodowego – podmioty ratownictwa wodnego a straż pożarna

W artykule przedstawiono sprzęt do ratownictwa lodowego wykorzystywany w podmiocie ratowniczym PODWODNIK. Część bazy sprzętowej została zaadaptowana ze straży, a część nabyta, w oparciu o własne doświadczenia oraz rozwiązania prezentowane przez innych. Przedstawiono także rozwiązania tymczasowe, zakładające wykorzystanie innego sprzętu do ratownictwa lodowego.

Bezpieczeństwo ratownika – elektroniczny nadzór nad ratownikami w strefie niebezpiecznej – przegląd systemów

Od wielu lat czołowi producenci sprzętu ochrony dróg oddechowych oferują w swoich rozwiązaniach systemy, które zwiększają możliwości monitoringu i przesyłania na odległość drogą radiową parametrów istotnych dla bezpieczeństwa ratowników. W niniejszym artykule postaram się zaprezentować ideę i możliwości funkcjonalne tych systemów oraz korzyści płynące z ich stosowania podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a także własne obserwacje w tym zakresie.

Bezpieczeństwo w sezonie grzewczym

W okresie zimowym związanym z użytkowaniem instalacji grzewczej dość często wzrasta liczba zdarzeń z udziałem tlenku węgla. Niestety, w wielu przypadkach nieszczelność tych urządzeń bądź zaniedbania właścicieli związane z odpowiednią ich konserwacją mogą doprowadzić do katastrofy. Dlatego ważne są prewencja i edukacja społeczeństwa w tym zakresie.

Z czym pod wodę? Metody magnetyczne i telewizyjne (ROV) poszukiwań obiektów pod wodą

W poprzednim numerze (4/2020) opisane zostały metody tradycyjne oraz hydrolokacyjne poszukiwań obiektów pod wodą. W tym materiale omówione zostaną metody magnetyczne oraz telewizyjne przy wykorzystaniu zdalnie sterowanego bezzałogowego pojazdu podwodnego.

Wybrane zagadnienia z problematyki dochodzeń popożarowych – przyczyny pożarów pojazdów samochodowych – cz. I

Precyzyjne ustalenie przyczyny każdego pożaru ma ogromne znaczenie, gdyż umożliwia ono nie tylko wykrycie potencjalnego sprawcy zdarzenia, lecz przede wszystkim pozwala na przeprowadzenie prawidłowej analizy z przebiegu pożaru. Jedak prawdziwą przyczynę powstania ognia można ustalić jedynie na drodze skrupulatnych dochodzeń poprzez zestawienie faktów, stawianie hipotez i wykluczenie czynników, które po wnikliwej analizie odrzuca się jako niemożliwe do wystąpienia.

Samochody śniegowe w Polsce

Pierwsze samochody śniegowe pojawiły się w Polsce w latach 50. poprzedniego stulecia. Jednym z nich był średni samochód śniegowy zabudowany na podwoziu Star A-25L (4x2), na wydłużonym rozstawie osi. Najnowszy ciężki samochód śniegowo-proszkowy został zaprojektowany i dostarczony przez firmę Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Ergonomia, bezpieczeństwo i ekologia w nowych konstrukcjach samochodów pożarniczych zaprezentowanych na targach „Florian” w Dreźnie

Innowacyjne rozwiązania, wozy hybrydowe czy powrót do samochodów elektrycznych – to tylko niektóre z nowoczesnych samochodów pożarniczych czy sprzętu zaprezentowanego na targach „Florian” w Dreźnie.

Wydanie katalogowe

Katalog "W akcji" 2021

Partnerzy katalogu

Spis treści

Wykaz firm

Prezentacje firm

PREZENTACJE FIRM

Dräger

HORUS

BIATECH

MOTO-TRUCK

KIKGEL I MEDLINE

MAN

ELEKTRA I KLAUDIA

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Przegląd produktów

Wyposażenie i środki ochrony indywidualnej strażaka

Urządzenia do analizy zagrożeń

Sprzęt ratowniczy

Pompy, motopompy i agregaty prądotwórcze; produkty uzupełniające

Pojazdy i wyposażenie pojazdów

Indeks firm

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij