W Akcji wydanie nr 2/2021
W Akcji wydanie nr 2/2021

 

Szanowni Czytelnicy,

W tym trudnym, pandemicznym okresie, który ze względu na szereg ograniczeń spowodował zmianę przyzwyczajeń i zachowań, spotykamy się z Państwem na łamach kolejnego już numeru czasopisma „W Akcji”. W dobie szkoleń on-line spieszymy podzielić się własnymi przemyśleniami i wiedzą, zachęcając do sięgnięcia po słowo pisane, a także do dzielenia się swoimi doświadczeniami praktycznymi z naszej codziennej pracy i służby. Pomimo braku możliwości spotkania się „w terenie” czy też w formule konferencji naukowych, chcemy nieustannie utrzymywać kontakt z naszymi Czytelnikami. Kontakt, który dzisiaj szczególnie potrzebny jest każdemu, zwłaszcza po okresie izolacji czy kwarantanny. Stawiając na ciągły rozwój, wykorzystaliśmy ten czas na przygotowanie i przedstawienie ważnych i ciekawych zagadnień. Dzielą się nimi specjaliści z różnych dziedzin pożarnictwa, pasjonaci ratownictwa i świetni szkoleniowcy, którzy poruszają tematy nowe, nieznane, ale także i te ciągle obecne w służbie i wymagające codziennego przypomnienia. Skuteczny przepływ informacji w czasie działań ratowniczo-gaśniczych stanowi niezbędny czynnik decydujący o przebiegu, a nawet skuteczności takich działań. Dlatego tak ważne jest stałe podnoszenie efektywności działania sieci, zwłaszcza w zakresie łączności i współdziałania pomiędzy służbami w trakcie dużych i skomplikowanych działań. Temat ten rozwija w swoim artykule Mateusz Szymczak. Niezwykle istotnym elementem w służbie nowoczesnego ratownika jest ciągłe podnoszenie swoich umiejętności oraz wykorzystywanie w działaniach nowych zdobyczy techniki. O zastosowaniu dwutlenku węgla do czyszczenia ubrań bojowych, pierwszych samochodach strażackich o napędzie elektrycznym, a także wykorzystaniu wysokociśnieniowych prądów gaśniczych w swoim artykule niezwykle przekonująco opowiada Szymon Kokot. Zjawisko wykorzystania mgły wodnej w wyczerpujący sposób opisuje zaś Norbert Tuśnio. Współpraca PSP, OSP i WSP jest elementem stałej, codziennej służby każdej z tych strażackich formacji. Niezwykle ciekawą i szeroką ofertę szkoleniową, a także bazę dydaktyczną i poligonową Szkoły Specjalistów Pożarnictwa w Grupie (miejsca, w którym szkolą się strażacy Wojskowych Straży Pożarnych na potrzeby Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej) przedstawia Tomasz Szczepanek. Na koniec kilka zdań na temat znakowania cystern ADR mojego autorstwa, w których staram się przybliżyć Państwu możliwości wykorzystania w służbie informacji, które są wskazówkami dotyczącymi wymagań i konstrukcji stawianych zbiornikom służącym do przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym.

Serdecznie zachęcam do lektury.

Marcin ZIOMEK

redaktor honorowy wydania

 

Temat numeru

Pierwotny żywioł w czasach współczesnych

Postęp technologiczny następuje we wszystkich branżach i gaszenie pożarów wewnętrznych (GPW) nie jest wyjątkiem. W związku z tym wciąż będziemy spotykać się z możliwością wykorzystania nowych technologii w pożarnictwie, ale też i nowe technologie staną się niejednokrotnie źródłem zmartwień wielu strażaków.

W Akcji

Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem ubrania specjalnego strażaka substancjami chemicznymi

W artykule przedstawiono krótką analizę zagadnienia zanieczyszczeń substancjami chemicznymi środków ochrony indywidualnej, a w szczególności ubrania specjalnego strażaka, i wiążących się z tym zagrożeń zdrowotnych.

Tragiczny pożar drewnianego budynku mieszkalnego w Szymbarku

Gdy dojdzie do pożaru, w którym giną ludzie, zadajemy sobie różne pytania. Czy można było zapobiec tej tragedii? Co było przyczyną pożaru? Dlaczego osoby, które zginęły w pożarze, nie ewakuowały się? Często są to pytania bez odpowiedzi.

Kodowanie cystern ADR

Podczas działań związanych z awariami transportów materiałów niebezpiecznych, polegającymi na uszkodzeniu zbiorników transportowych w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze eksploatowanie, bardzo ważne jest zapewnienie odpowiednich zbiorników zastępczych. Szczególnym przypadkiem (wymagającym dokładnego sprawdzenia zbiorników zastępczych) jest przewóz materiałów w cysternach. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na odpowiedni dobór cysterny zastępczej z uwzględnieniem wykorzystania kodowania cystern ADR.

Uprawnienia kierującego działaniem ratowniczym – interpretacja praktyczna oraz uzasadnienie formalnoprawne

Organizowanie działań ratowniczych jest procesem złożonym. Każde zdarzenie doprowadzające do interwencji podmiotów i służb ratowniczych jest zdarzeniem wymagającym indywidualnego podejścia oraz szczególnego zaangażowania podmiotów uczestniczących w jego likwidacji.

Rozwój technologii mgły wodnej w działaniach interwencyjnych

W publikacji omówiono taktykę gaszenia pożarów z użyciem mgły wodnej wytwarzanej przez różne rodzaje urządzeń. Obecnie jako cele strategiczne w nowoczesnym podejściu do działań gaśniczych przyjmuje się: stworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla strażaków, ograniczenie wtórnych szkód w mieniu spowodowanych oddziaływaniem wody i dymu oraz zminimalizowanie środowiskowych skutków gaszenia pożarów.

Organizacja łączności podczas działań ratowniczo-gaśniczych

Skuteczny przepływ informacji w czasie działań ratowniczo-gaśniczych stanowi niezbędny czynnik decydujący o ich przebiegu, a nawet skuteczności. Wymiana informacji pomiędzy ratownikami oraz między nimi a dowodzącym, a także ze stanowiskiem kierowania to kluczowe elementy każdej akcji. Nie mniej istotna jest także łączność z innymi służbami zaangażowanymi w działania.

Przyczyny pożarów w pojazdach samochodowych – cz. II

Nadrzędnym celem oględzin jest ustalenie miejsca pożaru oraz zabezpieczenie śladów potwierdzających naszą hipotezę. Niejednokrotnie jest to zadanie bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe.

Instalacje fotowoltaiczne – problemy i dylematy natury prawnej

Instalacje fotowoltaiczne funkcjonujące od kilkudziesięciu lat w wielu krajach Europy montowane na dachach budynków, elewacjach czy też na gruncie na naziemnych konstrukcjach to widok, który w ostatnich kilku latach zagościł również w Polsce. Intensywny rozwój tej technologii oraz ilości powstających instalacji w naszym kraju nie wyeliminowały problemów natury formalnoprawnej i dylematów związanych z projektowaniem i wykonawstwem spełniającym warunki ochrony przeciwpożarowej

Hiperbaryczne metody poszukiwań obiektów pod wodą

Decydując o sposobie poszukiwań, wiele osób z góry zakłada, że nurek pod wodą to najlepsze rozwiązanie. Niestety, nie zawsze jest to prawda. Oczywiście może być tak, że jego obecność okaże się niezbędna do wykonania pewnych czynności, a możliwości wprowadzenia technicznych metod poszukiwań będą ograniczone.

Szkoła Specjalistów Pożarnictwa – cz. I

Niniejszy artykuł przedstawia możliwości szkoleniowe Szkoły Specjalistów Pożarnictwa w Grupie, na bazie której szkolą się strażacy wykonujący swoją pracę w Wojskowych Strażach Pożarnych, na potrzeby Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, a także Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij