25 maja 2015 roku w Nowej Rudzie (woj. dolnośląskie) młodzież gimnazjalna oraz uczniowie szkół średnich z całej Polski, spotkali się po raz kolejny, by rywalizować w zmaganiach związanych z pierwszą pomocą oraz ratownictwem medycznym.

Turniej zorganizowało Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej pod przewodnictwem p. Juliana Golaka, głównego organizatora, będącego osobą odpowiedzialną za całościowe przygotowanie turnieju. Jako podjęte do zrealizowania cele organizatorzy przyjęli:

  • promocję zdrowia,

  • organizację Turniejów Wiedzy “Pierwsza Pomoc”,

  • budzenie świadomości regionalnej,

  • odtworzenie regionu Ziemi Kłodzkiej,

  • prowadzenie działalności kulturalnej,

  • wspieranie samorządności,

  • wspieranie aktywizacji gospodarczej,

  • ochrona kultury materialnej i środowiska przyrodniczego.

Współorganizatorami byli: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Pogotowie Ratunkowe w Kłodzku i Świdnicy, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Państwowa Straż Pożarna – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie, Centrum Turystyczno-Sportowe w Nowej Rudzie, Urząd Miasta Nowa Ruda.

25 maja 2015 od godzin porannych trwała rejestracja drużyn przybyłych z całej Polski. Najdalej oddalone rejony, z których zawitali uczestnicy, to rejon Kaszub oraz okolice województwa pomorskiego. Po rejestracji o godzinie 10, wszyscy uczestnicy w zgłoszonych 4 osobowych drużynach z każdej szkoły, pisali test wiedzy składający się z 40 pytań, w dwóch grupach, odrębnie dla każdego poziomu wiekowego. W tym czasie opiekunowie drużyn zostali zaproszeni na Konferencję „Nauczanie Pierwszej Pomocy w Szkole”, podczas której dyskutowano w tematyce sposobu przekazywania wiedzy w zakresie szeroko rozumianej pierwszej pomocy dla uczniów. Była to wspaniała okazja do spotkania się nauczycieli szkół z całej Polski i konfrontacji metod i sposobów przekazywania wiedzy w różnych rejonach naszego kraju. Uczniowie na napisanie testu mieli 40 minut. Po tym czasie komitet sędziowski odpowiedzialny za przeprowadzenie części teoretycznej, musiał sprawdzić wszystkie prace. Dodajmy, że udział w turnieju wzięły 33 drużyny szkół gimnazjalnych oraz 30 ekip szkół ponadgimnazjalnych. Daje to w sumie 63 drużyny i 272 uczniów, którzy – śmiało można powiedzieć, – są ekspertami w ratowaniu ludzkiego życia, patrząc na ogół wiedzy i podejścia do tego tematu w naszym społeczeństwie. Statystyki są rażące – tak naprawdę tylko 1 na 5 osób w naszym kraju wie, jak zachować się w stanach zagrożenia życia i zdrowia, zna podstawowe zabiegi i czynności, które należy wykonać przy poszkodowanym. Wiele w tej kwestii mogłaby zmienić regulacja prawna, bo niestety w tej chwili jako udzielenie pomocy medycznej traktuje się samo wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Po etapie pisania testu, wszyscy uczniowie wraz z opiekunami udali się na plac obok Rudawskiego Centrum Sportu, gdzie Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie przygotowała pokaz – inscenizację wypadku drogowego, zderzenia dwóch samochodów osobowych i postępowania z poszkodowanymi. Do zdarzenia zostały zadysponowane: samochód GBA pierwszego wyjazdu z JRG PSP Nowa Ruda oraz najbliższy zdarzeniu Zastęp GBA Ochotniczej Straży Pożarnej. W celu realizacji Medycznych Czynności Ratunkowych na miejsce zostały wezwane również dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego, które po dojeździe i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z wykorzystaniem sprzętu hydraulicznego do uwolnienia osób z rozbitych pojazdów przejęli poszkodowanych zabezpieczając ich do transportu i udzielając niezbędnej pomocy na miejscu. Z racji poważnych urazów zastosowano w obu przypadkach procedurę „load and go” – czyli „ładuj i jedź”, aby jak najbardziej skrócić czas, w jakim poszkodowani znajdą się w szpitalu.

Gdy pokaz działań ratowniczych dobiegł końca, przyszedł czas na część praktyczną turnieju. Każda z ekip miała do wykonania na swoim stanowisku 5 czynności na manekinach związanych z pierwszą pomocą na miejscu zdarzenia. Wykazać się trzeba było umiejętnością resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci, ułożeniem w pozycji bezpiecznej, pomocą tonącemu, pomocą w przypadku zatruć, krwotoków, złamań, czy zabezpieczeniem osoby urazowej do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wiele było emocji, ale również dużo opanowania, ponieważ wszyscy uczestnicy w praktyce wykazali się pełnym profesjonalizmem.

Jedną z drużyn biorących udział w turnieju byli uczniowie klasy o profilu pożarniczym z IV Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu. To młodzi ludzie nastawieni na naukę, studia i służbę w Państwowej Straży Pożarnej. Oto, co powiedzieli na temat turnieju:

Natalia:Poziom turnieju był bardzo wysoki, zdecydowanie gorsza do pokonania była część teoretyczna turnieju. W części praktycznej spotkał nas udar słoneczny, koralik w drogach oddechowych niemowlęcia i to co wszystkich innych, czyli pytania od sędziów w dziedzinie resuscytacji i postępowania z poszkodowanymi w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Mimo wszystko ogólne wrażenia z turnieju są pozytywne i wszystko nam się podobało.

Patrycja:Jako jedyna w drużynie jest z pierwszej klasy liceum (pozostała część zespołu to uczniowie drugiej klasy liceum). Zapytana o swoją przyszłość mówi:oczywiście chciałabym służyć w Państwowej Straży Pożarnej jednak nie jest to łatwe. Jeżeli się nie uda to będę myśleć co dalej robić ze swoją przyszłością.

Nikola: Swoją przyszłość wiąże z Państwową Strażą Pożarną i jestem nastawiona na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Jak mówi Nikola: taka chęć pojawiła się nagle. Zadania w dzisiejszym turnieju były zdecydowanie do pokonania choć trudne. Dużo lepiej poszła nam praktyka, bo w sytuacjach, kiedy trzeba coś robić, zdecydowanie łatwiej nam postępować, ponieważ teoria to wiedza trochę bardziej szeroka i z literatury, a postępowanie praktyczne przychodzi nam dużo łatwiej.

Maks:Chciałbym również studiować w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie lub w którejś ze Szkół Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej – to moje wielkie marzenie. Zapytany gdzie bardziej, Maks odpowiada: zdecydowanie bardziej chciałbym dostać się do szkoły oficerskiej, bo tam poznaje się pełnię strażackiej wiedzy i jednak są to studia, a w dzisiejszych czasach w wielu dziedzinach życia studia to podstawa.

p. mgr Anna Prędki – opiekun drużyny:Uczniowie od pierwszej klasy startują jako klasa strażacka. Na początku uczą się wszystkich przedmiotów, potem w drugiej klasie wybierają rozszerzenia. Po rozpoczęciu roku udają się na manewry do Jeleniej Góry gdzie uczą się podstaw Ratownictwa Medycznego i pożarnictwa. W czasie kształcenia mają zajęcia w przeróżnych jednostkach związanych z ich profilem nauczania oraz związanych z szeroko rozumianym ratownictwem. Podczas całej edukacji mamy dużo okazji do rozmowy ze strażakami i ratownikami medycznymi.

Opiekunowie drużyn mogli być dumni z uczestników, ponieważ sprawdziły się słowa głównego organizatora turnieju p. Juliana Golaka, że wszyscy, którzy tutaj przyjechali, są już na początku zwycięzcami. To prawda, bo jak inaczej można nazwać tak wielki skarb, jakim jest potężna rzesza młodych ludzi z całej Polski, która potrafi udzielać pierwszej pomocy i ratować ludzkie życie i zdrowie. Nagród niestety nie mogło wystarczyć dla wszystkich, ale każda drużyna otrzymała niezależnie od miejsca zestaw upominków sponsorowanych przez miasto Nowa Ruda oraz wszystkich, którzy wspomogli organizację turnieju.

lic. Dominik Gałuszka

Dowódca Zastępu OSP Libiąż, ratownik medyczny – kierowca SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie oraz Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.

Fot.: z archiwum autora

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij