W dniu 20 sierpnia o godzinie 12:02 Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przyjmuje zgłoszenie o pożarze suchej trawy w rejonie ul. Norwida w Częstochowie.

Autor: lic. Dominik Gałuszka – Dowódca Zastępu OSP Libiąż, ratownik medyczny – kierowca SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie oraz Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. Student WZP ŚUM w Katowicach kierunek zdrowie publiczne – II stopnia stacjonarne

Zastępy PSP z rejonu miasta Częstochowa, udały się na miejsce wezwania w celu rozpoznania faktycznej sytuacji na miejscu i podjęcia odpowiednich działań gaśniczych. Ustalono, że oprócz środowiska naturalnego, zagrożone są również budynki mieszkalne w okolicy ul. Norwida oraz ul. Brucknera. Co do właściwego pożaru, ustalono na miejscu że pali się trawa, trzcina, samosiejki na podłożu torfowym. Informacja o płonącym torfowisku, nie była optymistyczna, dlatego że jak wiemy to jedne z cięższych pożarów do podjęcia działań gaśniczych, z powodu palących się elementów torfowiska, pod wierzchnią warstwą gleby. Trudno prowadzić tam działania, trudno też twierdzić kiedy sytuacja jest opanowana, a w dalszej kolejności zlokalizowana.

Działania na miejscu polegały na:
- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
- podaniu 8 prądów wody w natarciu na  palącą się samosiejkę, trzcinę, suchą trawę na podłożu torfowym
- podaniu 4 prądów wody w obronie budynków mieszkalnych od strony ul. Norwida, ul. Brucknera i ul. Pankiewicza
- dowożeniu wody na miejsce prowadzonych działań
- dogaszeniu pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego
- przelewaniu i dozorowaniu pogorzeliska

Miejsce pożaru było rozległe i teren do opanowania trudny. Problemem na miejscu był porywisty wiatr, który pomimo zdecydowanych kroków podjętych w celu stłumienia ognia, przenosił go na coraz to większy obszar. Z powodu tych problemów, miejsce akcji ratowniczo – gaśniczej zostało podzielone na dwa odcinki bojowe:

- Odcinek Bojowy 1 - ul. Norwida, ul. Konarskiego
- Odcinek Bojowy 2 - ul. Brucknera  

Dynamiczna sytuacja na miejscu działań, wymagała zabezpieczenia najważniejszego, najpopularniejszego, najbardziej skutecznego w tego typu akcjach środka gaśniczego jakim jest woda. Realizowano to poprzez czerpanie wody bezpośrednio z hydrantów usytuowanych przy ulicach Brucknera, Pankiewicza, skrzyżowanie ulic Norwida i Konarskiego. Sytuacja była nieprzewidywalna i z każdą minutą następowały zmiany. Zagrożone były okoliczne samosiejki, które stanowią podstawę rozwijającego się latami tego typu środowiska naturalnego. W związku z tym, na miejsce zdarzenia został zadysponowany śmigłowiec, który dokonał 6 zrzutów wody na ogniska pożaru.

Od początku działań gaśniczych, zdawano sobie sprawę o możliwości przeniesienia ognia na znajdujące się w okolicy budynki. Najgorszy element tego pożaru, to właśnie jego nieprzewidywalność, która mogła spowodować pożar zabudowań. Niestety pomimo działań profilaktycznych w okolicy zabudowań (przelewanie, gotowość do podania prądów wody bezpośrednio na budynki) najgorsze z przypuszczeń niestety okazało się faktem: spaleniu uległa część budynku gospodarczego o wymiarach 1 metr x 1 metr x 2 metry, a opaleniu uległa część dachu na powierzchni 2 m2 na posesji, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Brucknera.

Miejsce zdarzenia jest ciągle dozorowane przez jednostki OSP z rejonu miasta Częstochowy, zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 3 i Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Sabinowskiej w Częstochowie.

Działania jednostek polegały na:
- zabezpieczaniu miejsca zdarzenia
- dalszym przelewaniu i dozorowaniu pogorzeliska
- utworzeniu dwóch stanowisk wodnych przy rzece Warta - użycie pomp pływających "Niagara"

Zaopatrzenie wodne było realizowane na bazie hydrantów usytuowanych przy ulicach  Brucknera, Pankiewicza, skrzyżowanie ulic Norwida i Konarskiego.


22.08.2015
Zadysponowano kolejny zastęp Państwowej Straży Pożarnej w celu rozpoznania aktualnej sytuacji pożarowej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzonym rozpoznaniu Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, że z torfowiska wydobywa się dym.

Działania jednostek polegały na:
- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- przelaniu pogorzeliska w celu dogaszenia.

Zaopatrzenie wodne było realizowane na bazie hydrantów usytuowanych przy ulicach Szajnochy i Nusbauma.

W wyniku przenoszenia się pożaru pod powierzchnią gleby (pożar torfowiska) zapaleniu ulegały kolejne suche trawy znajdujące się na torfowisku.

22.08.2015 c.d.
Kolejny Zastęp Państwowej Straży Pożarnej został zadysponowany do pożaru suchej trawy w rejonie objętym działaniem od 20 sierpnia. W tym dniu, skierowany został w teren działań dwukrotnie. Po dojeździe na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania Kierujący Działaniem Ratowniczym ustalił, że pali się sucha trawa na powierzchni około 100 m2.

Kolejne działania skupiały się na:
- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
- podaniu 1 prądu wody w natarciu
- przelaniu pogorzeliska.

Zastęp Państwowej Straży Pożarnej został zadysponowany do dogaszania pogorzeliska w miejscu objętym działaniem gaśniczym

Kolejne działania obecnych na miejscu jednostek polegały na:
- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
- podaniu 2 prądów wody w natarciu
- przelaniu pogorzeliska

W tego typu długotrwałych działaniach należy liczyć się z możliwością strat w sprzęcie, oraz niebezpieczeństwie dla ratowników biorących udział w działaniach. Uruchomiona musi zostać cała logistyka zaopatrywania strażaków – ratowników w wodę i żywność do przetrwania długotrwałych działań w niesprzyjających warunkach wilgotności, zadymienia i temperatury. Podmiana ratowników była prowadzona sukcesywnie jednak mimo to działania są uciążliwe.

Straty:
- Spaleniu uległo 30 ha suchej trawy, trzciny, samosiejki na podłożu torfowym .
- Spaleniu uległa część budynku gospodarczego o wymiarach 1 metr x 1 metr x 2 metry, a opaleniu część dachu na powierzchni 2 m2 na posesji przy ul. Brucknera w Częstochowie
- Zniszczeniu uległo - 4 odcinki węża tłocznego W52, 1 odcinek węża tłocznego W75, ubranie specjalne "Nomex", rękawice specjalne, prądownica wodna PW52 (JRG1)
- Zniszczeniu uległo - 1 odcinek węża tłocznego W52 (JRG3)
- Zniszczeniu uległo - 3 odcinki węża tłocznego W75, prądownica uniwersalna Turbo Jet W 52, uszkodzony przewód doprowadzający wodę w agregacie gaśniczym spalinowym (JRG2)
- Zniszczeniu uległo - 3 odcinki węża tłocznego W52 (OSP Brzeziny Małe)
- Zniszczeniu uległo - 9 odcinków węza W52, 2 odcinki węża W75, prądownica wodna PW75 (OSP Dźbów) 
- Zniszczeniu uległo - 3 odcinki węża tłocznego W52 (OSP Rędziny)
- Zniszczeniu uległo - 6 odcinków węża tłocznego W52 (CS PSP)

- Komendant Komisariatu Policji numer 5 w Częstochowie
- Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji
- Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Częstochowie
- Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 3 w Częstochowie
- Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KM PSP w Częstochowie
- Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KM PSP w Częstochowie
- Młodszy Specjalista Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KM PSP w Częstochowie
- Oficer prasowy KM PSP w Częstochowie
- Przedstawiciel Polskich Sieci Energetycznych
- Przedstawiciel Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie
- Przedstawiciele mediów - TVN24, TVP INFO

- Państwowa Straż Pożarna: 19 pojazdów, 43 strażaków – ratowników
- Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG: 11 pojazdów, 46 strażaków - ratowników
- Ochotnicze Straże Pożarne poza KSRG: 13 pojazdów, 43 strażaków – ratowników
- Policja: 9 pojazdów, 26 funkcjonariuszy
- Inne: 2 pojazdy, 2 osoby

Zużyto 153 m3 wody, czyli 153000 litry oraz wykorzystano podręczny sprzęt gaśniczy.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij