Konferencja „Szczególnie niebezpieczne substancje chemiczne w transporcie lądowym” odbyła się 15-16 października 2015 r. w Spale w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym „Zacisze” i zgromadziła 82 uczestników.

Organizatorem konferencji była redakcja czasopisma „W Akcji”. Wśród partnerów konferencji znalazły się również firmy: Dräger, Egeria, Hiab (Moffett), OMC Envag, Protek System, Proteko, Rtcom.

Pierwsza prelekcja należała do mł. bryg. inż. Bogusława Dudka z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, który zaprezentował projekt monitorowania transportu materiałów niebezpiecznych przez system viaTOLL. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., czy monitorowanie transportu towarów niebezpiecznych jest potrzebne, jak wyglądało ono w przeszłości oraz jak wygląda obecnie.

Adam Lorek (Zastępca Dyrektora Zakładu Materiałów Wybuchowych Nitroerstowych i Nitrocetu Nitroerg S.A.) omówił zagrożenia przy przewozie drogowym materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, a także postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych.

Kolejne wystąpienie należało do dra n. chem. Sławomira Maślanki (Zastępca Kierownika Laboratorium Analiz Chemicznym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz doradca w ratownictwie atomowo-biologiczno-chemicznym w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach), który omówił wybrane niebezpieczne substancje chemiczne w transporcie drogowym i kolejowym. Wystąpienie dra Maślanki zostało poprzedzone pokazami praktycznymi substancji.

St. kpt. mgr inż. Iwona Maj (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Katowice-Piotrowice) poruszyła temat identyfikacji substancji szczególnie niebezpiecznych w transporcie lądowym. Prelegentka omówiła priorytety identyfikacyjne w miejscu działań ratowniczych.

Prelekcja dr inż. Henryka Dembińskiego (OMC ENVAG) dotyczyła pomiaru i identyfikacji niebezpiecznych związków chemicznych przy użyciu przenośnego wieloparametrowego analizatora gazów. Z kolei Jarosław Marchewka (Dyrektor Sprzedaży Systemów Bezpieczeństwa w Przemyśle i Ratownictwie z firmy Dräger) zaprezentował wyposażenie techniczne dla ratownictwa chemicznego, monitoring gazów oraz logistykę powietrza oddechowego podczas akcji ratowniczych.

Wystąpienie kpt. mgr inż. Michała Pająka (Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach) rozpoczęło kolejną sesję konferencji. Prelegent zaprezentował temat „Co strażacy powinni wiedzieć nt. Transportu disiarczku węgla”, szczegółowo scharakteryzował substacje niebezpieczną, przedstawił też rekomendacje dotyczące taktyki działań.

Tomasz Bednarek (Regionalny Kierownik Sprzedaży – Polska południowa, Protek-System sp. z o.o.) zaprezentował uczestnikom lekkie kombinezony chemoodporne w strefach zagrożonych wybuchem i wobec zagrożeń biologicznych.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie bryg. Marcina Ziomka (Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Radomiu, Komenda Miejska PSP w Radomiu), który zaprezentował analizę akcji awaryjnego pompowania autocysterny z ładunkiem ksylenu (prezentowaliśmy ten temat w numerze 6/2015 „W Akcji”).

Ostatni tego dnia wykład należał do Karola Czecha (Przedstawiciel handlowy Moffett), który zaprezentował terenowy wózek widłowy jako narzędzie dla straży pożarnej. Po części wykładowej osoby chętne miały okazję przetestować w praktyce niniejszy sprzęt. Uwieńczeniem pierwszego dnia konferencyjnego było zorganizowane dla uczestników ognisko integracyjne.

Po prezentacji możliwości wózka widłowego przeznaczonego dla straży pożarnej, kolejne wystąpienie drugiego dnia konferencji należało do Mariana Mrozka (Państwowa Straż Pożarna Republiki Czeskiej woj. śląsko-morawskiego), który przedstawił czeskie doświadczenia na przykładzie województwa śląsko-morawskiego w zakresie identyfikacji substancji niebezpiecznych.

St. bryg. Mgr inż. Tadeusz Jopek (Komenda Główna PSP) zaprezentował zasady postępowania z butlami acetylenowymi poddanymi działaniu ognia, ciepła lub wielokrotnym uderzeniom. Uczestnicy dzięki temu wystąpieniu dowiedzieli się m.in. z jakimi niebezpiecznymi zjawiskami mogą spotkać się ratownicy podczas działań, a także jakie mogą pojawić się sytuacje niebezpieczne.

Mgr inż. Andrzej Woźniak (Prezes Zarządu Egeria) przedstawił nową ofertę CBRNE – sprzęt i szkolenia w Egeria Group. Ostatnim prelegentem był mł. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), który zaprezentował substancje, które w specyficznych warunkach stają się szczególnie niebezpieczne. Temat ten omówił na przykładach wypadków z różnych części świata.

Serdecznie dziękujemy prelegentom, partnerom i uczestnikom za aktywny udział w konferencji. Już teraz zapraszamy na kolejną edycję konferencji organizowaną przez nasz magazyn.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij