3 lutego 2016 r. odbyła się uroczystość wmurowywania kamienia węgielnego pod budowę centrum naukowo-badawczego produkcyjnego firmy WISS na ul. Kusia 145 w Bielsku-Białej

Zakres budowanego Centrum Badawczo – Rozwojowego jest ukierunkowany na pojazdy specjalne oraz świadczenie usług dla podmiotów zewnętrznych. Dotyczy to szczególnie specjalistycznego wyposażenia laboratoryjnego, aparatury oraz infrastruktury badawczej. W ramach projektu powstanie budynek Centrum z przyległą infrastrukturą i poligon badawczy. Projektowane Centrum wraz ze swoim zapleczem technicznym będzie bazą badawczą dla firmy WISS oraz miejscem współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi i instytutami. Planowany okres zakończenia budowy to 3 lata. Centrum fundowane jest w całości z pieniędzy prywantych, koszt budowy to 40 mln zł. Zatrudnienie znajdzie tam ok. 150 osób.

W skład budynku i przyległej infrastruktury wchodzić będą:
- pomieszczenia biurowe dla działu konstrukcyjnego
- pomieszczenia laboratoryjne: elektroniczne i metrologiczne
- część serwisowa firmy WISS (zaplecze serwisowe ze stanowiskami serwisowymi i częścią warsztatową
i biurową oraz stanowiska badawcze wewnątrz budynku takie jak:
- Komora do badań wpływu wody morskiej na pojazdy (niedostępna na terytorium Polski),
- Komora do badań klimatycznych dużych pojazdów w niskich i wysokich temperaturach, od -40 st. C do +50 st. C przy różnej wilgotności. (niedostępna na terytorium Polski dla tak dużych pojazdów),
- Stanowisko do badań natężenia oświetlenia wokół pojazdu i jego wnętrzu,
- Stanowisko do badań natężenia dźwięku wokół pojazdu i w miejscach pracy,
- Suwnica i waga do badań mas pojazdów i nacisków na każdą oś z możliwością badań pojazdów z napędem 8x8,
- Stanowisko do badań dynamicznych (wibracje, wstrząsy) urządzeń montowanych na pojazdach, np. działka wodno-pianowe,
- Na zewnątrz budynku pochylnia do badań kąta statycznego przechyłu bocznego pojazdu,
- Stanowisko do badań ergonomii pracy obsługi pojazdu oraz rozmieszczenia sprzętu.

Poligon badawczy  WISS planuje zaopatrzyć w urządzenia i aparaturę niezbędną
do sprawdzania kątów najazdu pojazdu i krzyżowania osi, a także:
- Mały tor do sprawdzania promienia skrętu pojazdu wraz z siłami odśrodkowymi działającymi na pojazd wyposażony w przeszkody terenowe,
- Tor/stanowisko do badania zasięgu rzutu urządzeń wodno-pianowych,
- Stanowisko do badania wydatków pomp i zestawów wodno-pianowych (wydatki, ciśnienia, przepływy, temperatury pracy).

Wszystkie stanowiska badawcze WISS planuje wyposażyć w aparaturę laboratoryjną
z możliwością akredytacji niektórych badań przez Polskie Centrum Akredytacji i tym samym uzyskania certyfikatu laboratorium akredytowanego. Jedną z funkcji CBR będzie świadczenie usług badawczych dla podmiotów zewnętrznych.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij