Powiatowe Manewry Ratownicze im. st.ogn. Stefana Skrzydlewskiego

„ŚDM - 2016” – pod takim hasłem na terenie powiatu chrzanowskiego odbyły się VI Powiatowe Manewry Ratownicze im. st. ogn. Stefana Skrzydlewskiego, doskonalące umiejętności służb ratunkowych oraz władz samorządowych w działaniach z udziałem dużej liczby osób poszkodowanych w czasie Światowych Dni Młodzieży. Organizatorzy Manewrów to: Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Chrzanowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.

Wypadek

18 marca 2016 r. o godz. 22.18 wpłynęło zgłoszenie do SKKP PSP w Chrzanowie przekazane w języku angielskim o wypadku jaki miał miejsce na drodze powiatowej nr 1009 łączącej Jankowice z Mętkowem. Ze zgłoszenia wynikało, że doszło do zderzenia samochodu osobowego oraz autobusu przewożącego obcokrajowców.

Dyżurny SKKP w Chrzanowie wdrożył odpowiednie procedury dysponowania, na miejsce zdarzenia udało się łącznie 21 zastępów ratowniczych OSP oraz zastępy PSP. KDR przekazał, że doszło do wypadku komunikacyjnego z udziałem autobusu przewożącego pielgrzymów z Włoch, Niemiec i Francji udających się na obchody centralne Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Dyżurny SKKP poinformował o zdarzeniu Komisariat Policji w Alwerni i poprosił o przybycie na miejsce zdarzenia. Przekazał również informacje drogą telefoniczną do Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w Krakowie oraz postawił w stan gotowości jednostki OSP z terenu powiatu chrzanowskiego.

KDR wyznaczył strefę działań, polecił zabezpieczyć miejsce zdarzenia, oraz ustabilizować pojazd. W ciągu kilkudziesięciu minut na miejscu znajdowały się już siły i środki OSP powiatu chrzanowskiego. Koordynacje medyczną przejął Kierujący Akcja Medyczną z ZRM przybyłego na miejsce zdarzenia. Na miejsce dotarły również zastępy OSP Chrzanów (wyposażone w mobilny punkt medyczny) oraz OSP Płoki z namiotem pneumatycznym dzięki którym możliwe było zbudowanie na miejscu działań strefy dla poszkodowanych oczekujących na transport do szpitala. Zadysponowane na miejsce zastępy miały za zadanie opanować sytuację, ewakuować ludzi znajdujących się w autobusie, udzielić im niezbędnej pomocy, zbudować punkty medyczne oraz jak najszybciej ewakuować poszkodowanych do szpitala. O zdarzeniu zostało powiadomione również Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, którego dyżurny wdrożył procedury wspomagające działania ratownicze oraz koordynujące przepływ informacji między służbami i urzędami. W wyniku dalszych działań przy Urzędzie Gminy Babice zorganizowano Sztab Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie, do którego włączeni zostali oraz prowadzili swoje prace wybrani funkcyjni Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W ramach ćwiczenia sztabowego funkcjonariusze KP PSP w Chrzanowie zapoznali się z nowym samochodem dowodzenia i łączności przybyłym z KW PSP w Krakowie.

 Pożar

Gdy sytuacja wydawała się już opanowana okazało się, że w niedalekiej odległości przed lasem doszło do zapalenia się torfowiska. Część zastępów została przedysponowana w celu realizowania zaopatrzenia wodnego. Zadanie było trudne ponieważ w warunkach nocnych już samo poruszanie się po nieznanym terenie stwarza zagrożenie. Na miejsce zostały przedysponowane samochody gaśnicze ciężkie oraz średnie. Pożar został opanowany po kilkudziesięciu minutach od jego zauważenia.

Podsumowanie

Tego rodzaju manewry oraz ćwiczenia sztabowe mają na celu doskonalić umiejętności współdziałania wszystkich służb ratowniczych w zdarzeniach z dużą ilością osób poszkodowanych. Nie obyło się bez potknięć, ale starano się przećwiczyć przede wszystkim to co wymaga dopracowania. Pojawiły się kolejne wnioski i pomysły, które warto analizować i wykorzystać przed czekającymi nas wyzwaniami zapewnienia bezpieczeństwa ponad 2,5 milionowej liczbie pielgrzymów, która ma wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży. Oczywiście wszyscy Ci pielgrzymi nie będą gośćmi powiatu chrzanowskiego, natomiast szacujemy że ok. 1,5 miliona z nich trafi do Krakowa tranzytem przez powiat chrzanowski koleją, drogą krajową DK 79 oraz drogami wojewódzkimi na uroczystości centralne i spotkanie z papieżem.

W ramach manewrów przeprowadzono również ćwiczenie sztabowe PSP w Chrzanowie sprawdzające Powiatowy Plan Ratowniczy, mobilność i współdziałanie służb powiatu chrzanowskiego w kontekście zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Z uwagi na przewidywany w tym okresie wzrost zdarzeń drogowych - w tym wypadków masowych - coroczne manewry ratownicze były doskonałą okazją do planistycznego i organizacyjnego przygotowania się na takie zdarzenie. Dużym utrudnieniem postawionym przed uczestnikami manewrów było właściwe zorganizowanie działań ratowniczych w porze nocnej, a w tym w ramach ćwiczenia sztabowego postawienie w gotowość wszystkich niezbędnych służb, inspekcji i straży. Dodatkowym utrudnieniem był brak kontaktu z osobami poszkodowanymi w języku polskim.

Manewry trwały blisko 5 godzin, udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy 46 poszkodowanym. W rolę pozorantów wcielili się członkowie z OSP oraz uczniowie klas mundurowych LO w Sierszy i II LO w Chrzanowie, którym należą się szczególne podziękowania za wytrwałość. Po raz kolejny temperatura w czasie ćwiczeń była ujemna, a wariant zdarzenia wymusza wydłużenie czasu dotarcia do poszkodowanych i udzielenia im wymaganej pomocy. Na podsumowaniu zorganizowanym w Urzędzie Gminy Babice w dniu 19 marca br. zespoły ratownicze, koordynatorzy medyczni, funkcyjni PSP oraz obserwatorzy manewrów mieli możliwość przedstawić swoje uwagi i spostrzeżenia do pracy własnej lub kolegów z innych służb. To pozwala na szczerą ocenę posiadanych umiejętności i pokazania co należy zmienić i udoskonalić, w tym również jakie wnioski wyciągnięto z poprzednich manewrów i co udało się poprawić. Szczególne podziękowania należą się również druhom z OSP Babice, którzy w nieoceniony sposób pomogli sprawnie przeprowadzić całość przygotowań do części teoretyczno-organizacyjnej, a później zapewnili schronienie dla wszystkich osób uczestniczących w manewrach.

Na podsumowaniu ponownie wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że tego typu manewry są potrzebne. Spotykaliśmy się w takim gronie już po raz szósty i z roku na rok widać postępy, coraz więcej jest chętnych ekip ratowniczych do brania udziału w manewrach, na co dowodem jest obecność już po raz kolejny karetek Systemu PRM. Kolejny raz inicjatywę tą wsparło Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz w tym roku gminy Chrzanów, Trzebinia oraz Alwernia, a gospodarzem terenu był Urząd Gminy Babice - za co serdecznie wszystkim dziękujemy!

Siły i środki

W VI Powiatowych Manewrach Ratowniczych im. st. ogn. Stefana Skrzydlewskiego, wzięło udział łącznie 300 osób w tym: 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, 21 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chrzanowskiego, 2 patrole Policji, Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz Gminy Babice.

"Stefan Skrzydlewski wychował i nauczył ratowniczego rzemiosła całe pokolenia strażaków. Całą swoją zawodową służbę pełnił w strażnicy przy ulicy Śląskiej 20 w Chrzanowie. To miejsce było nie tylko Jego miejscem pracy ale również przez wiele lat domem. Był członkiem założycielem reaktywowanej w 1997 roku OSP Chrzanów oraz jej pierwszym Naczelnikiem. Po przejściu na emeryturę stał na czele zastępu ratownictwa medycznego OSP w Chrzanowie. Czcząc Jego pamięć zorganizowano Powiatowe Manewry Ratownicze pod patronatem Starosty Chrzanowskiego i Dyrektora Zarządu Oddziału woj. ZOSP RP w Krakowie." Tak rozpoczął podsumowanie IV manewrów ratowniczych w 2014 r. bryg. Marek Bębenek – ówczesny Komendant Powiatowy PSP w Chrzanowie.

Tekst:

 

kpt. Grzegorz Michalczyk

Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego KP PSP w Chrzanowie, Naczelnik OSP w Chrzanowie, specjalista ratownictwa medycznego, koordynator manewrów

kpt. Piotr Pawelczyk

Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie, Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej KP PSP w Chrzanowie

Zdjęcia - Robert Gąsior - OSP Dulowa

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij