W dniach 5-6 października 2016 r. w Hotelu Windsor w Jachrance odbyła się kolejna, V edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet i Partnerzy.

W dwudniowym szkoleniu wzięło udział 520 osób. Formuła charakterystyczna dla tego spotkania – nacisk na merytorykę i pogłębianie wiedzy – zostały zachowane podobnie jak w latach poprzednich. W ciągu dwóch dni specjalistycznych wykładów, połączonych z praktycznymi warsztatami u poszczególnych producentów, uczestnicy mieli okazję pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę z zakresu zaawansowanych systemów bezpieczeństwa.

Nadrzędny cel spotkania - możliwość zaprezentowania uczestnikom w sposób praktyczny, jak systemy bezpieczeństwa funkcjonują we wzajemnej interakcji – został osiągnięty. Schrack Seconet Polska, wraz ze wszystkimi Partnerami V edycji warsztatów, zaprezentowali przykłady współpracy systemów bezpieczeństwa z układami mechaniki i automatyki budynku.

Najważniejszym punktem tego spotkania była prezentacja „na żywo” procedury zadziałania wszystkich, zintegrowanych systemów bezpieczeństwa podczas pożaru. Podczas pokazu INTEGRACJI zostało zaprezentowanych kilka scenariuszy, m.in., po raz pierwszy - możliwości systemów bezpieczeństwa podczas zagrożenia terrorystycznego.

Podczas dwóch dni merytorycznych spotkań, z najlepszymi ekspertami w branży, słuchacze zapoznali się z najnowszymi wytycznymi, dotyczącymi projektowania, m.in. systemów: SSP, DSO, SUG, BMS, SMS, CCTV, SKD, sterowania wentylacją, oddymianiem i oddzieleniami pożarowymi, a także sieci strukturalnych.

Zostały poruszone takie zagadnienia jak:

  • certyfikowane sterowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego i urządzeń technicznych budynków,

  • certyfikowane sterowanie, zasilanie i napędy urządzeń automatyki pożarowej, systemy automatyki i zarządzania budynkiem (BMS),

  • obsługa codzienna systemów oraz podczas zagrożenia - sposoby eliminacji błędów i optymalizacja procedur obsługi,

  • systemy sterowania i układy zasilania, zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów (funkcje bezpieczeństwa fail-safe, nadmiarowość i inne),

  • zdalne zarządzanie systemami bezpieczeństwa,

  • rozwiązania specjalne detekcji pożaru (detekcja tlenia, liniowa detekcja dymu i temperatury, detekcja płomienia),

  • zintegrowane systemy SSP i SUG,

  • procedury sterowania i praktyczne zastosowania aerozolowych systemów gaszenia SUG,

  • projektowanie i realizacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych, integracja z innymi systemami bezpieczeństwa,

  • podwyższanie bezpieczeństwa pożarowego przy zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań telewizji dozorowej.

Swoje referaty wygłosili: przedstawiciele instytucji badawczych, najlepszych, specjalistycznych uczelni technicznych oraz niezależni specjaliści, zajmujący się problematyką systemów bezpieczeństwa.

Zarówno w sesji wykładowej, jak i warsztatowej, udział wzięli przedstawiciele Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX. Wsparcie merytoryczne zapewniły również: Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej oraz Instytut Techniki Budowlanej.

Organizatorzy – Schrack Seconet Polska oraz wszyscy Partnerzy projektu, składają serdeczne podziękowania wszystkim prelegentom, uczestnikom, przedstawicielom instytucji oraz uczelni technicznych, patronom merytorycznym i medialnym.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij