W dniach 17-18 listopada 2016 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym INWEST w Smardzewicach k. Spały, odbyła się XIV edycja konferencji, której organizatorem była nasza redakcja. 124 uczestników zgłębiało wiedzę z zakresu zagrożeń CBRNE.

Tematyka zagrożeń związanych z użyciem do celów terrorystycznych substancji biologicznych, chemicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych (CBRNE) cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników. Szczególnie ważne okazały się informacje o tym, jak przygotować rozpoznanie specjalne oraz jak współpracować z innymi służbami. Na sali konferencyjnej zasiadali nie tylko przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, ale też strażacy z zakładowych straży pożarnych, przedstawiciele, policji, wojska, służb medycznych oraz instytutów i uczelni wyższych. W sumie w konferencji wzięły udział 124 osoby. Pozytywne opinie uczestników otrzymał też nowy obiekt, w którym zorganizowana została konferencja. Jakie zagadnienia poruszano podczas prelekcji? Zapraszam do lektury.

Dzień pierwszy rozpoczął się sesją wprowadzającą, podczas której prelegenci wdrażali uczestników w ogólne zagadnienia dotyczące zagrożeń CBRNE. Na wstępie omówiono definicję i wskazano różnice między zdarzeniem należącym do kategorii CBRNE a tzw. HAZMAT INCIDENT, czyli zdarzeniem chemicznym. Poruszono także problematykę działań w środowisku zagrożeń CBRNE.

Innym także istotnym tematem poruszanym podczas sesji, było zabezpieczanie imprez masowych. Temat bez dwóch zdań ważny z racji organizowania różnych eventów także w naszym kraju (najbardziej aktualnym przykładem będą oczywiście Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się końcem lipca br.). Autorem prelekcji był mł. bryg. Zdzisław Salamonowicz – omówił on temat na przykładzie takich wydarzeń, jak Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Turynie w 2006 r. czy Euro 2008. Pochylił się on także nad licznymi wyzwaniami stawianymi przed osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo tłumu.

Kolejna sesja dotycząca rozpoznania zagrożenia niosła ze sobą tematy poświęcone działaniom ISIS, w tym analizie profilu zamachowca, słuchacze dowiedzieli się również, że wyprodukowane w zaciszu domowym substancje mogą być zabójczo niebezpieczne. Prelegentka kpt. Iwona Nowak-Maj podkreśliła, że aktywna współpraca pomiędzy ratownikami PSP i pracownikami laboratoriów kryminalistycznych może być jedną z najlepszych dróg wymiany doświadczeń i poszerzania wiedzy i umiejętności obu stron w zakresie identyfikowania różnorodnych „domorosłych” eksperymentatorów.

Podczas niniejszej sesji nie zabrało także wystąpień prezentujących środki ochrony indywidulanej, tak ważnych w pracy każdego strażaka. Jarosław Marchewka zaprezentował ofertę firmy Dräger w zakresie ochrony osobistej i detekcji substancji z grupy CBRN. Omówione zostały zalety stosowania ubrań gazoszczelnych, aparatów powietrznych, czy masek i filtrów. Robert Wieczorek (Lakeland) próbował odpowiedzieć na pytanie, jak długo jest się bezpiecznym w kombinezonie chemicznym. Prelegent wskazał na zalety stosowania aplikacji PermaSURE, która daje szybki dostęp do ponad 1500 substancji chemicznych.

Najbardziej poruszającą sesją pierwszego dnia konferencji była sesja poświęcona współpracy i wymiany doświadczeń. Prelekcja pod tytułem „Rozpoznanie specjalne – tips & tricks” kpt. Tomasza Otłowskiego cieszyła się szczególnym zainteresowaniem słuchaczy konferencji. Przedstawił on kilkadziesiąt ciekawych wskazówek pomagających bezpiecznie przeprowadzić rozpoznanie. Zwracał uwagę np. na rolę manipulatorów, których użycie nie wymaga wiele umiejętności, a znacząco pozwala zwiększyć bezpieczeństwo ratowników. Prelegent pokazał również kilka „sprytnych” sposobów ukrycia bomby w przedmiotach codziennego użytku, jak choćby w kartonie soku.

Tomasz Bednarek (Protek-System) zaprezentował uczestnikom proces doboru przeciwchemicznego kombinezonu ochronnego. Poza identyfikacją zagrożenia, istotne jest określenie minimalnego poziomu ochrony, jaki musi on spełnić. Co więcej, kombinezon należy poddać ocenie zagrożenia pod kątem toksyczności, a także określić właściwości ochronne materiału i szwów. Istotne jest także zachowanie balansu pomiędzy bezpieczeństwem a komfortem stosowania.

Adam Pogorzelski (DGT) skupił się na integracji telefonu komórkowego z systemami łączności radiowej. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się co nieco o systemie DGT PTT Connect, czyli radiotelefonie w smartfonie. Jest to ciekawe rozwiązanie, które może stanowić uzupełnienie istniejących środków łączności.

W niniejszej części konferencji poruszono także m.in. aspekty współpracy Państwowej Straży Pożarnej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zdarzeniom istotnym dla bezpieczeństwa państwa, a także realizację projektów unijnych wspierających działania szkoleniowe w zakresie problematyki CBRNE.

Uwieńczeniem pierwszego dnia wykładów było tradycyjne ognisko strażackie.

Drugi dzień konferencji poświęcony był głównie tematowi dekontaminacji. O współdziałaniu służb i podmiotów ratowniczych podczas wystąpienia zagrożeń CBRNE na przykładzie przesyłek niebezpiecznych opowiadał st. bryg. w st. sp. Dariusz Marczyński. Prelegent podkreślił, że warto wrócić do dyskusji, czy CBRNE łączy się tylko z terroryzmem, czy też jego znaczenie jest powszechne, a kluczowe kwestie dotyczą rodzaju i skali zagrożeń oraz zobowiązań, kompetencji i „siły” współdziałania służb i podmiotów ratowniczych.

O zasadach dekontaminacji podczas tegorocznych Światowych Dni Młodzieży opowiadał kpt. inż. Paweł Szymanek, który prezentację tematu przygotował wraz z kpt. Markiem Witkiem. Bardzo dobrym rozwiązaniem okazała się współpraca z delegatami z Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW, jako organem doradczym w zakresie dekontaminacji przy szpitalach. Prelegent podkreślił, że współpraca pomiędzy PIS MSW a PSP przyniosła dużo korzyści w zakresie poprawy bezpieczeństwa ratowników, jak i przygotowania ciągu do dekontaminacji.

Uczestnicy konferencji mieli okazje wziąć udział w warsztatach poświęconych wykrywaniu skażeń chemicznych, których autorami byli mgr Krzysztof Zwierzyński oraz dr Karol Buchalik z Instytutu Przemysłu Organicznego. Ponadto prelegenci przedstawili wybrane preparaty chemiczne stosowane w technikach detekcyjnych, w szkoleniu specjalistów w zakresie wykrywania skażeń chemicznych BST.

Sesja zatytułowana „CBRNE inaczej” zamykała ostatni dzień wykładów. W czasie jej trwania uczestnicy dowiedzieli się więcej o ochronie radiologicznej w przypadku zagrożeń CBRNE, poznali zadania specjalistycznego samochodu MobiLAB, który jest na wyposażeniu Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Warszawa 6”, a także dowiedzieli się więcej o zasadach współpracy PSP i służb medycznych w przypadku skażeń chemicznych.

Serdecznie dziękujemy prelegentom, partnerom i uczestnikom za aktywny udział w konferencji. Już teraz zapraszamy na kolejne konferencje organizowane przez naszą redakcję. Do zobaczenia!

zdjęcia i tekst: Marzena Bramer

Partnerami wydarzenia były firmy: ASF, DGT, Dräger, Egeria, Hytera, IPO, Lakeland, MAM, MSA, Protek-System, RTcom, WUS Brzeziny.

 

 

 

 

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij