W dniach 23-24 maja 2017 r. w Inowrocławiu odbędzie się XXII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa.

Temat debaty naukowej to: „Systemy Wspomagania Dowodzenia, robotyzacja, symulatory dydaktyczne i logistyka w ratownictwie oraz w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznym”.

W ramach konferencji, 24 maja 2017 r. w Bydgoszczy odbędzie bezpłatna sesja fakultatywna, pt. „Choroby układu sercowo-naczyniowego jako wyzwanie dla medycyny ratunkowej.”

Organizatorami XXII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa są: Prezydent Miasta Inowrocławia, Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności – Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Polskie Towarzystwo Ratunkowe.

Celami Forum są:

- przedstawienie doświadczeń z działań sektorowych i integracyjnych (uwagi, wnioski, rekomendacje, dobre praktyki) wdrażania Systemu Wspomagania Dowodzenia w Państwowym Ratownictwie Medycznym, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Obronie Cywilnej, Ratownictwie Górniczym, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Tatrzańskiego i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz jednostek wojskowych współpracujących z systemami ratownictwa i ochrony ludności;

- wskazanie możliwości wykorzystania zaawansowania technologii bezzałogowych statków powietrznych (BSP), teledetekcji, Systemu Informacji Geograficznej, technik satelitarnych w gromadzeniu i udostępnianiu danych o zagrożeniach, obrazowaniu środowiska bezpieczeństwa oraz działaniach ratowniczych;

- prezentacja aktualnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych dydaktyki symulacyjnej w procesie kształcenia ratowników oraz funkcjonariuszy służb, inspekcji i straży;

- określenie współczesnych kierunków rozwoju logistyki w realizacji mobilności jednostek ratowniczych oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;

- przedstawienie: ratownikom medycznym, pielęgniarkom i lekarzom aktualnych problemów: kardiologicznych, neurologicznych i neuropsychologicznych w przebiegu chorób układu sercowo-naczyniowego.

Więcej informacji na stronie: http://www.forumrat.inowroclaw.pl/

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij