9 maja 2017 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb". Magazyn "W Akcji" objął wydarzenie patronatem medialnym.

Sytuacje kryzysowe mogą pojawić się w wyniku działania sił przyrody, kataklizmów, a także być efektem działalności człowieka lub jej zaniechania. Aby im zapobiec niezwykle ważna jest systematyczna identyfikacja przyczyny problemu oraz jej dogłębna analiza. Sprawne działanie administracji publicznej/ samorządowej, oraz służ mundurowych ma bezpośredni wpływ na przeprowadzenie akcji, od której bardzo często zależne jest ludzkie życie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI edycji ogólnopolskiej konferencji:


„Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb” – 9 maja | Warszawa

Celem wydarzenia jest poznanie potrzeb służ mundurowych i administracji publicznej  oraz wskazanie możliwych kierunków zmian, umożliwiających rozwój i poprawę skuteczności działania organów w sytuacjach kryzysowych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli  m.in.:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polska Rada Ratowników Medycznych, Polskie Stowarzyszenie Pracowników Ochrony, Polski Związek Pracodawców Ochrona, Związek Powiatów Polskich, Szkoła Główna Straży Pożarniczej, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony.

Wsparcie merytoryczne:
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Patronat medialny: Magazyn "W Akcji"

Proponowana tematyka konferencji:

  • Od edukacji do sprawnej organizacji - katastrofa i ograniczanie jej skutków.
  • Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych.
  • Technologie i standardy teleinformatyczne wspomagające procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym.
  • Obieg informacji i komunikacja służb - systemy łączności, aplikacje
  • Narzędzia informatyczne i technologie wspomagające zarządzanie kryzysowe i organizację akcji
  • Zdobywanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja informacji o zagrożeniu
  • Bezpieczeństwo danych w sytuacjach kryzysowych i cyberterroryzm

Podczas konferencji głos zabiorą m. in.:

Dariusz Deptała – Dyrektor Regionalny, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Sławomir Gola - Naczelnik Wydziału ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ministerstwo Środowiska

Franciszek Krynojewski - Właściciel, Agencja Konsultingowa Mikado

Dariusz Krzysztofik - Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Lubelski Urząd Wojewódzki

st. sekc. dr inż. Rafał Wróbel – Adiunkt, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej


 >>PROGRAM KONFERENCJI<<

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

  • kadrę zarządzającą: wszystkich poziomów administracji publicznej,  przedstawicieli centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, specjalistów do zarządzania kryzysowego;
  • funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji i Żandarmerii, BOR, AW, ABW, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej /Gminnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei oraz osoby   odpowiedzialne za bezpieczeństwo innych strategicznych dla państwa instytucji, przedsiębiorstw i budynków;
  • koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, Ratownicze Służby Morskie, TOPR, GOPR, służby ratownicze chemiczne, radiacyjne.


>>REJESTRACJA<<

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij