W dniach 7-8 kwietnia 2017 r. odbyły się IV Dąbrowskie Spotkania Kliniczne, które poświęcono w całości problematyce szeroko pojętych „stanów nagłych” w przestrzeni publicznej.

Celem tegorocznej konferencji było zawiązanie współpracy oraz wymiana wiedzy pomiędzy lekarzami różnych specjalności praktykujących w ambulatoriach, przychodniach, szpitalach, ośrodkach ratownictwa oraz osób pracujących w szkołach i poradniach z wybitnymi pracownikami naukowymi i klinicznymi wiodących ośrodków akademickich w Polsce.

Pierwszy dzień 4. DSK poświęcony był pokazom i warsztatom praktycznym z zakresu pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacji zaistnienia stanu nagłego, pogorszenia zdrowia w przestrzeni publicznej, przy wypadkach komunikacyjnych lub w pracy. Dzień ten został zorganizowany przez Biuro Doradczo-Usługowe BHP we współpracy z Komendą Powiatową Policji i Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz ratownikami z Pogotowia Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej dąbrowskiego szpitala.

Symulacja wypadku obok stacji CPN ORLEN

7.04.2017 godzinie 8.30 przejeżdżający w samochodzie osobowym uczestnicy ruchu drogowego zauważyli na poboczu auto, a przed nim leżącego poszkodowanego. W aucie był kierowca, który dawał oznaki życia, a leżący na poboczu poszkodowany po sprawdzeniu podstawowych parametrów życia był nieprzytomny i nie oddychał. Zostały wezwane służby ratunkowe. Pierwsi na miejscu wypadku zjawili się funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego  Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego z tut. KPP, którzy wg standardowych procedur przystąpili do zabezpieczenia miejsca wypadku, kierowania ruchem jak również udzielania pierwszej pomocy. Osoby, które zatrzymały się jako pierwsze przy wypadku podjęli  resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO wykonana przez nich trwała nieustannie do przyjazdu Pogotowia Ratunkowego z ZOZ Dąbrowa Tarnowska). Został podpięty automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED). AED za pomocą poleceń głosowych i wizualnych zarządziło jedną defibrylację, a następnie sukcesywnie monitorowało stan poszkodowanego podczas wykonywania RKO przez uczestników ruchu drogowego.

W tym czasie policjanci z RRD WPiRD założyli kołnierz ortopedyczny poszkodowanemu kierowcy uwięzionemu w aucie, a następnie cały czas stabilizowali kręgosłup szyjny rozmawiając z nim dokonując tzw. wsparcia psychologicznego.

Na miejsce wypadku przyjechała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza (JRG). Dowódca JRG skontaktował się z funkcjonariuszem Policji od którego przyjął meldunek o poszkodowanych. Następnie podszedł do wykonujących RKO i zapytał czy potrzebują pomocy.

W tym czasie PSP zabezpieczało miejsce zdarzenia. Widząc, że ratownicy wykonują prawidłowo czynności ratunkowe dowódca JRG skupił się na wyciągnięciu uwięzionego kierowcy z auta. Wykorzystano zestaw hydrauliczny w celu uwolnienia nóg kierowcy czyli zapewnienie dostępu do osoby poszkodowanej tj. to wycięcie drzwi aby umożliwić ewakuację kierowcy w bezpieczne miejsce przy pomocy deski ortopedycznej.

W trakcie działań JRG na miejscu wypadku pojawiłą się karetka dąbrowskiego Pogotowia Ratunkowego. Czynności podjęte przez ratowników medycznych były następujące: kontakt z dowódca JRG w celu zebrania wywiadu o poszkodowanych i ustaleniu priorytetów ratunkowych; powiadomienie CPR o potrzebie zadysponowania dodatkowej karetki.

Wiadomości otrzymane od dowódcy JRG ukierunkowały działania ratowników medycznych na pomoc potrąconemu poszkodowanemu, ponieważ wystąpiło u niego nagłe zatrzymanie krążenia (NZK). Po przejęciu poszkodowanego od osób wykonujących RKO podjęto dalszą resuscytację oraz niezbędne interwencje medyczne. Po uzyskaniu zadowalających parametrów życiowych  (przytomność i oddech) ratownik medyczny przystąpił do szybkiego badania urazowego polegającego na rozpoznaniu przyczyn mogących w krótkim czasie doprowadzić do zagrożenia życia. Po przebadaniu głowy został założony kołnierz ortopedyczny. Następnie stwierdzono: uraz miednicy, otwarte złamanie podudzia wraz z raną dłoni. Biorąc pod uwagę mechanizm zdarzenia i zdiagnozowane obrażenia ratownik medyczny podjął decyzję, że stan poszkodowanego jest krytyczny i kwalifikuje go do kategorii „załaduj i jedź”. Ratownicy wraz z osobami prowadzącymi pierwszą pomoc dokonali transportu poszkodowanego na sztywnych noszach do karetki, a następnie do Szpitala.

Akcja "NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!"

Akcja "NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!" ma na celu sprawdzenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród kierowców zatrzymanych podczas rutynowej kontroli drogowej. Jest to jedna z form przełamywania barier ratowniczych wśród kierujących pojazdami. Celem akcji jest pokazanie, że przy podstawowej znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy nie należy obawiać się podejmowania – tak istotnych na drodze – działań ratujących życie czy zdrowie oraz problemów związanych z brakiem odpowiedniego przeszkolenia, inaczej mówiąc, uświadomienie kierowców o tym, jak niewiele potrzeba, żeby pomóc drugiej osobie oraz pokazanie, że pierwsza pomoc nie jest trudna. Adresatem działań są kierowcy zatrzymani do kontroli drogowej w związku z popełnieniem wykroczenia oraz wszyscy uczestnicy ruchu zainteresowani tą tematyką (pasażerowie). Kierowcy, jak i pasażerowie, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w krótkim instruktażu najpierw byli pytani w jaki sposób przystąpiliby do udzielania pierwszej pomocy. Była to doskonała okazja do odświeżenia wiedzy teoretycznej, niejednokrotnie przestarzałej i przećwiczenia RKO na fantomach, a także do zapoznania się z AED. Ratownicy uczyli poprawnych czynności przy RKO jak i odpowiadali na pytania z zakresu pierwszej pomocy.

Na podstawie ankiet wypełnionych przez zatrzymanych kierowców (36) ustalono, że:

•30 osób w przeszłości uczestniczyło w szkoleniu z pierwszej pomocy (z czego 24 w ostatnich 10 latach);

•32 osoby potrafiły udzielić pierwszej pomocy,

•18 osób wiedziało, jak poprawnie sprawdzić czy osoba jest przytomna;

•28 ankietowanych znało poprawny stosunek liczby uciśnięć klatki piersiowej do liczby wdmuchnięć powietrza przy wykonywaniu RKO u dorosłej osoby,

•4 osoby umiały obsługiwać AED.

Ilość osób, które uczestniczyły w akcji: 83.

W programie drugiego dnia 4. DSK omówiono tematy związane z leczeniem stanów nagłych w anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii, pulmonologii, endokrynologii, chirurgii i urologii, chemoterapii, neurologii oraz medycynie ratunkowej. Swoje wykłady wygłosili wybitni polscy kliniści: Prof. dr hab. Jan Chmura, Prof. dr hab. n. med. Antoni Czupryna, Prof. nzw. UPH dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak, Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek, Prof. dr hab. n. med. Jerzy Starzyk, Dr hab. n. med. Sebastian Grosicki, Dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik, Dr n. med. Anna Helon, Dr n. med. Andrzej Machnik, Dr n. med. Daniel Rzeźnik.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij