W dniu 1 kwietnia 2017 roku druhowie z kilkunastu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyli w warsztatach ratowniczych rozszerzających wiedzę nt. pożarów wewnętrznych oraz umiejętności związanych z gaszeniem pożarów.

Głównymi celami warsztatów była poprawa bezpieczeństwa, szybkości oraz skuteczności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez strażaków. W razie konieczności prowadzenia działań w trakcie prawdziwego pożaru, zwiększona skuteczność może znacząco przyczynić się do uratowania życia bądź zmniejszenia strat spowodowanych pożarem.

Cele operacyjne warsztatów:

a) zrozumienie teorii rozwoju pożaru,
b) poznanie technik gaszenia pożarów,
c) nauka alternatywnych sposobów sprawiania linii gaśniczych,
d) przećwiczenie poszczególnych elementów w trakcie ćwiczeń praktycznych na pozyskanym obiekcie.

Przebieg

Warsztaty składały się z paneli teoretycznych i praktycznych. Pierwsza część została rozpoczęta powitaniem wszystkich uczestników przez naczelnika OSP w Brzostku druha Rafała Godniaka i odbyła się na sali, a w późniejszym etapie na placu przy remizie. W jej trakcie omówione zostały zagadnienia związane z teorią spalania pożarów gazów, cieczy i ciał stałych. Następnie przedstawiona została teoria rozwoju pożaru – od zapłonu do jego ugaszenia, z uwzględnieniem zjawisk pożarowych oraz sposobów zapobiegania im. W podstawowym stopniu omówiono również taktykę działań gaśniczych.

Kolejne części z panelu teoretycznego, miały charakter bardziej praktyczny. Wykorzystano, przygotowane wcześniej dwie makiety budynków wykonane z płyt OSB:

1) domek jednopomieszczeniowy z zadaszeniem (symulujący np. pożar w sali lekcyjnej na końcu korytarza szkolnego) – służył do prezentacji, w małej skali, rozwoju pożaru oraz zjawisk pożarowych, oraz zaprezentowaniu kilku technik gaśniczych;

2) domek pięciopomieszczeniowy (pożar w dwukondygnacyjnym budynku z poddaszem) – wykorzystany został do zobrazowania torów wymiany gazowej w budynku oraz do tego jak ich zmiany mogą poprawić lub pogorszyć warunki pożarowe.

Pokaz na domkach przeprowadzili (z pomocą instruktorską) strażacy z OSP w Brzostku – Rafał Godniak i OSP w Ropie – druhowie: v-ce prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Gorlicach mł. ogn. Bogusław Łukaszyk oraz naczelnik dh Albert Kuziów.

Ostatnim elementem w panelu teoretycznym było omówienie technik operowania prądami gaśniczymi oraz sposobów przemieszczania się z liniami gaśniczymi. Omówiono zarówno techniki chłodzenia gazów pożarowych (pulsowanie) oraz techniki służące gaszeniu pożarów wewnętrznych (np. ołówkowanie, malowanie). Wiadomości te zostały uzupełnione podstawowymi informacjami związanymi z prądownicami strażackimi oraz przepływami w liniach wężowych.

Ostatnim elementem było omówienie sposobu bezpiecznego otwierania drzwi w trakcie prowadzenia działań, które strażacy mogli przećwiczyć na drzwiach specjalnie przygotowanych przez druhów z Brzostka.

Następnie druhowie udali się wozami bojowymi do miejscowości Grudna Górna celem przeprowadzenia ćwiczeń, z wykorzystaniem nowo nabytej wiedzy, na budynku mieszkalnym. Ze względu na pozyskanie budynku do ćwiczeń i brak planów na jego przyszłe zagospodarowanie, druhowie mogli go w pełni wykorzystać.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń praktycznych przedstawiono kilka technik sprawiania linii z wykorzystaniem kasetonów oraz tzw. pakietu wężowego (odcinka lub dwóch zwiniętych w ślimaka i z podłączoną do niego prądownicą) oraz omówiono wykorzystanie kurtyny dymowej w praktyce.

Założeniem do wykonania był tzw. reset pożaru (zadanie dla roty II) oraz wejście do budynku i natarcie na pożar (rota I) poprzedzone rozłożeniem kurtyny dymowej w drzwiach wejściowych celem ograniczenia rozwoju pożaru. 

Założenie realizowano wielokrotnie, w delikatnie różniących się wariantach, tak aby każdy ze strażaków miał możliwość przećwiczenia. Zwracano również uwagę na prawidłową komunikację i koordynację działań ratowniczych.

Warto dodać, że w trakcie warsztatów, druhowie z OSP w Brzostku zostali zadysponowani do akcji.

Organizator i uczestnicy

Pomysłodawcą warsztatów byli druhowie Rafał Godniak oraz Szymon Marszał, a oficjalnym organizatorem Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku. Instruktorem z ramienia CFBT.pl był autor niniejszego materiału.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu Burmistrza Brzostka Pana Wojciecha Staniszewskiego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Brzostku druha Daniela Wójcika oraz firm Fenix Market, Delta Service, ELSTOP, PMS Internationali FHU Mikrokosm.

W Warsztatach wzięło udział kilkudziesięciu druhów z kilkunastu jednostek z trzech województw: Podkarpackiego – OSP Brzostek, Stobierna, Siedliska Bogusz, Czarna, Wiśniowa, Nagawczyna; Małopolskiego – OSP Ropa, Biecz, Nowy Targ, Czermna oraz Lubelskiego: OSP Mętów, Pawlin, Radawiec Duży.

Miłym akcentem warsztatów było otrzymanie przez każdego uczestnika pamiątkowej koszulki.

Ćwiczenia te były pierwszym etapem, wstępem do praktycznych ćwiczeń gorących (tj. z wykorzystaniem ognia) zaplanowanych na okres wakacyjny 2017. Jako instruktor chciałbym podziękować wszystkim druhom za zaangażowanie i profesjonalizm, a osobom przychylnym strażakom za wsparcie umożliwiające przeprowadzenie ćwiczeń. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza przyda się na ćwiczeniach, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również na akcji ratowniczo-gaśniczej.

 

Tekst: Marcin Chuchro, instruktor pożarów wewnętrznych CFBT.pl, strażak ochotnik, doktorant na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Zdjęcia: Piotr Pawlikowski – Podkarpacie998

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij