W dniach 15-18.06.2017 na terenie Garnizonu Modlin oraz poligonie wojskowym w Starych Grochalach odbyły się I Manewry Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych Twierdza Modlin 2017.

Organizatorem była Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza OSP RW Modlin. W ćwiczeniach udział brało 11 zespołów ratowniczych z całej Polski w tym:

- Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza OSP RW Modlin,

- Grupa Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy Sącz,

- Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego OSP Wrocław,

- Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Poznań,

- Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Łódź Jędrzejów,

- Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Goszcza,

- Zachodniopomorskie Psy Ratownicze OSP Wołczkowo,

- Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Klebark Wielki,

- Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Fundacja Anikar,

- Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Płock Podolszyce,

- OSP Kotuń.

Celem Manewrów było doskonalenie umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, wysokościowego oraz terenowych technik poszukiwania osób zaginionych.

Dzień pierwszy (Epizody Ratownicze)

Przyjazd i zakwaterowanie grup poszukiwawczo-ratowniczych nastąpiło w dniu 15.06.2017 o godz. 16:00. Po krótkim odpoczynku, już o godz. 17:00 rozpoczęły się wykłady wprowadzające do przygotowanych epizodów ratowniczych na terenie Garnizonu Modlin. Prelegentem był Andrzej Pietrzak, lekarz medycyny ratunkowej.

O godz. 20:30 nastąpił podział na grupy i przedstawienie planu Garnizonu Modlin. Omówiono schemat zaliczania ośmiu stacji ratowniczych.

O godz. 21:00 60 ratowników rozpoczęło działania.

Stacja I (Brama Ostrołęcka)

W Nowym Dworze Mazowieckim, w okolicy rzeki Narew, doszło do upadku paralotniarza. Przyjęty obszar poszukiwań – teren zalesiony przy Bramie Ostrołęckiej. Ratownicy musieli zastosować odpowiednią metodę poszukiwań, bez wykorzystania sprzętu elektronicznego oraz udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po odnalezieniu osoby poszkodowanej okazało się, iż wisi ona na drzewie – na wysokości około 3 m i ma obrażenia w postaci złamania otwartego kończyny dolnej.

Stacja II (Wieża Czerwona)

W tym miejscu ratownicy mogli chwilowo odpocząć fizycznie, ale nie psychicznie. Grupa musiała rozwiązać test obejmujący ratownictwo medyczne, obsługę urządzeń GPS i topografię, zagadki logiczne, oraz wiedzę skierowaną do przewodników psów. Następnie, przy użyciu kamer termowizyjnych oraz noktowizorów, trzeba było odnaleźć trzech pozorantów, umieszczonych na poddaszu budynku koszarowego – liczącego około kilkuset metrów długości. Na koniec każdy ratownik na czas musiał wbiec na wieżę czerwoną i wykonać węzły wytypowane przez instruktora, stosowane w ratownictwie wysokościowym.

Stacja III (Izby Żołnierskie)

Najbardziej wymagający epizod, zarówno pod względem wysiłku fizycznego, jak i wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego. Założenie obejmowało wybuch ładunku pirotechnicznego, podłożonego w hotelu. 25 osób poszkodowanych, z szerokim spektrum obrażeń, w tym m.in. wytrzewienie, amputacja urazowa, złamania otwarte. Ratownicy musieli dokonać segregacji osób z różnymi urazami i ocenić priorytety działania. Pozoracja została wykonana przy pomocy Fundacji Anikar oraz OSP Dziekanów Polski. Zostały zastosowane profesjonalne elementy pozoracyjne. Zużyto około 30 litrów sztucznej krwi. Nadzór na przebiegiem działań sprawował lekarz medycyny ratunkowej Adam Pietrzak.

Stacja IV (Most, Areszt Śledczy, Teren Gruzowiska)

Stacja IV obejmowała trzy miejsca. Pierwsze to teren gruzowiska, na którym doszło do zawalenia się budynku. Jedna osoba poszkodowana z przygniecioną kończyną dolną. Postępowanie obejmowało wdrożenie procedur związanych ze zmiażdżeniem i podniesienie żelbetowego elementu konstrukcyjnego, z wykorzystaniem urządzenia Strong Arm.

Druga podstacja zlokalizowana była w dawnym areszcie śledczym. Zespół, który dotarł na miejsce, był mylnie informowany, iż wykorzystując dostępny obiekt trzeba wykonać plan szpitala polowego. Podczas realizacji zadania wewnątrz ciemnych pomieszczeń grupa, która niczego się nie spodziewała, natrafiała na samobójcę, który powiesił się w jednej z cel. Zespół musiał błyskawicznie podjąć decyzję i prawidłowo udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Trzecie miejsce znajdowało się na moście, przy jednej z bram wjazdowych na teren Garnizonu Modlin. Tutaj do działań została wykorzystana mapa. Ćwiczenie obejmowało określenie położenia osoby poszkodowanej oraz dokonania oceny, którą drogą i do jakiego miejsca będzie transportowana na noszach. Sprawdzano, czy zostanie spełnione kryterium złotej godziny. Ćwiczenia zakończyły się w dniu 16.06.17 r. o godz. 4:00

Dzień drugi (Symulowana akcja poszukiwawcza)

Dzień drugi rozpoczął się wykładem Fundacji ITAKA, który obejmował zakres działalności oraz profilaktykę zaginięć i skierowany był do wszystkich uczestników. O godz. 12:00 nastąpił podział na grupy. Przewodnicy z psami ratowniczymi mieli okazję wysłuchać wykładu poprowadzonego przez inż. Krzysztofa Szymańskiego – Krajowego Specjalistę Komendy Głównej PSP, kynologicznego sędziego prób pracy, tresera psów. Po wykładzie przeprowadzono ćwiczenia praktyczne z lokalizacji osoby poszkodowanej oraz oznaczania przez psa ratowniczego.

Pozostali członkowie grup przydzieleni zostali do ćwiczeń z zakresu ratownictwa wysokościowego, realizowanego na wieży białej Garnizonu Modlin oraz ratownictwa medycznego, którego zakres dotyczył: stazy taktycznej, wstrząsu anafilaktycznego, udaru cieplnego, a także innych zagadnień.

Zakończenie nastąpiło o godz. 19:00.

O godz. 21:00 rozpoczęła się odprawa, dotycząca symulowanej akcji poszukiwawczej, realizowanej na terenie poligonu wojskowego w Starych Grochalach. Uczestnikiem odprawy był Pan Piotr Cabański z Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Przedstawił on nowe podejście do poszukiwań, a także nawiązał do ogólnej współpracy grup poszukiwawczo-ratowniczych z Policją.

O godz. 22:00, na terenie poligonu wojskowego w Starych Grochalach, rozpoczęła się akcja poszukiwawcza 14 osób, które podczas wypadku autokaru z samochodem osobowym doznały szoku i oddaliły się w las w nieznanym kierunku. W poszukiwaniach wykorzystano mobilne centrum poszukiwań KGP jako sztab. Planistyką zajęła się Kinga Rusin z Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP RW Modlin. Nadzór sprawował Pan Piotr Cabański z KGP. Sektory przydzielane były zespołom składającym się z przewodnika i psa, a także nawigatora, medyka. Z zasobów ludzkich bez psów ratowniczych utworzono szybkie trójki poszukiwawcze. Łączna powierzchnia do przeszukania to 200 ha. Wszystkie osoby zostały odnalezione. Akcja trwała do godz. 3:00.

Dzień Trzeci (Event Ratowniczy)

Poszukiwanie osób zaginionych to proces złożony, wymagający ogromnej wiedzy, wykorzystujący zarówno zasoby ludzkie, jak i urządzenia elektroniczne. Mało mówi się w społeczeństwie o profilaktyce zaginięć. W szkołach brak jest zajęć uczących dzieci prawidłowego zachowania w przypadku zgubienia się. Dlatego w dniu trzecim, na terenie cytadeli Twierdzy Modlin, zorganizowano Event Ratowniczy o tematyce „Poszukiwanie osób zaginionych”. Jedną z głównych atrakcji był wspólny przemarsz i prezentacja Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych z całej Polski. Każdy mógł porozmawiać i dowiedzieć się, jak wygląda praca przewodnika czy nawigatora. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz psów ratowniczych, ich umiejętności i sprawności. Na Evencie nie zabrakło również warsztatów szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy, obsługi i zastosowania defibrylatorów (MaxHarter). Na stosiku, zorganizowanym przez Fundację ITAKA, rodzice mogli dowiedzieć się o porwaniach rodzicielskich, a dzieci, jak postępować w przypadku zgubienia się. Uczestnicy mogli także zobaczyć pokaz ratownictwa technicznego, ratownictwa wysokościowego oraz stoiska handlowe z asortymentem ratowniczym.

Podsumowanie

I Manewry Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych Twierdza Modlin 2017 spotkały się z dużym zainteresowaniem. Przewidziana liczba miejsc dla uczestników została wykorzystana w ciągu dwóch tygodni od momentu ogłoszenia. W działaniach brały udział grupy z całej Polski. Ćwiczenia trwały trzy dni, a ratownicy spali średnio 3-4h na dobę. Wszystkim uczestnikom należą się wyrazy uznania za motywację, determinacje i pasję w doskonaleniu się dla dobra drugiego człowieka.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij